Björn Jansson

Född 1963
VD och Koncernchef sedan september 2015. Co-head för affärsområdet Securities sedan 2009. Björn Jansson har tidigare arbetat på Enskilda Securities under 11 år, som global analyschef och Co-head för SEB Enskilda Securities. Mellan 1993-1998 arbetade Björn på Alfred Berg som Global Analyschef och dessförinnan som sektoranalytiker och lokal analyschef på Enskilda Fondkommission i Stockholm.