Klas Johansson

Född 1976. Styrelseledamot sedan 2016.

Andra väsentliga uppdrag: Partner i Altor Equity Partners AB. Styrelseordförande i BTI Studios AB ochXzakt kundrelation AB. Styrelseledamot i Transcom WorldWide, Nimbus Boats AB och Advinans AB.

Tidigare erfarenhet: Klas har tidigare en bakgrund inom McKinsey & Company.