Klas Johansson

Född 1976. Styrelseledamot sedan 2016.

Andra väsentliga uppdrag: Klas Johansson är partner på Altor and styrelseledamot i CTEK, Transcom, and Nova Austral.

Tidigare erfarenhet: Klas har tidigare en bakgrund inom McKinsey & Company.