Ingrid Bojner

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2015.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i New Republic PR AB, Sense Talents AB & Sense Talents Holding AB samt styrelseledamot i Storytel AB (Publ), Celemi International AB, Movestic Livförsäkring AB, Bee Urban AB, SWEMA AB & Swema Instrument AB.  

Tidigare erfarenhet: Ingrids tidigare tjänster innefattar rollen som tillförordnad VD och Marknadschef vid IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, liksom befattningar hos TeliaSonera och McKinsey & Company.