Ingrid Bojner

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2015.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i New Republic PR AB, styrelseledamot i Movestic Livförsäkring AB,DHS Venture Partners, samt CCO i Storytel AB.  

Tidigare erfarenhet: vVD och marknadschef för IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Ledande befattningar hos TeliaSonera och McKinsey & Company.