Bo Magnusson

Född 1962. Styrelseordförande sedan 2013.

Andra väsentliga uppdrag: Bo Magnusson är styrelseordförande i SBAB Bank AB, Sveriges Säkerställda Obligationer AB, Rikshem AB, Rikshem Intressenter AB samt styrelseledamot i KBC Bank NV.

Tidigare erfarenhet: Bo har tidigare varit ställföreträdande VD och koncernchef i SEB.