Anders Johnsson

Född 1959. Styrelseordförande sedan 2019.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i SealFX AB och Hemma Bolån AB.

Tidigare erfarenhet: Verkat inom SEB under många år. Senast chef för division Liv och Kapitalförvaltning och medlem i koncernledningen. Styrelseledamot i Carnegie sedan 2016.