Anders Johnsson

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2016

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseorförande i SealFX AB. Styrelseledamot i Ambrosia Asset Management och Hemma Bolån AB.

Tidigare erfarenhet: Verkat inom SEB under många år. Senast chef för division Liv och Kapitalförvaltning och medlem i koncernledningen.