Styrelse


 • Styrelse

  • Bo Magnusson

   Född 1962. Styrelseordförande sedan 2013.

   Andra väsentliga uppdrag: Bo Magnusson är styrelseordförande i SBAB Bank AB, Sveriges Säkerställda Obligationer AB, Rikshem AB, Rikshem Intressenter AB samt styrelseledamot i KBC Bank NV.

   Tidigare erfarenhet: Bo har tidigare varit ställföreträdande VD och koncernchef i SEB.

  • Harald Mix

   Född 1960. Styrelseledamot sedan 2009.

   Andra väsentliga uppdrag: Grundare och Partner i Altor Equity Partners. Styrelseledamot i Carneo AB och Carnegie Fonder AB.

   Tidigare erfarenhet: Medgrundare av och vice VD i Industri Kapital och dessförinnan positioner hos Enskilda Ventures, CSFB samt Booz Allen Hamilton.

  • Ingrid Bojner

   Född 1973. Styrelseledamot sedan 2015.

   Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i New Republic PR AB, Sense Talents AB & Sense Talents Holding AB samt styrelseledamot i Storytel AB (Publ), Celemi International AB, Movestic Livförsäkring AB, Bee Urban AB, SWEMA AB & Swema Instrument AB.  

   Tidigare erfarenhet: Ingrids tidigare tjänster innefattar rollen som tillförordnad VD och Marknadschef vid IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, liksom befattningar hos TeliaSonera och McKinsey & Company.

  • Andreas Rosenlew

   Född 1962. Styrelseledamot sedan 2015.

   Andra väsentliga uppdrag: Andreas Rosenlew är styrelseordförande i Grow Partner AB (Group), Grow Holding, Grow AB samtstyrelseledamot i Cabonline Group (Fågelviksgruppen/HIG Capital), Kiosked Ltd. och KVD.

   Tidigare erfarenhet: Tidigare har Andreas fungerat som Senior Partner vid Lowe and Partners, och dessförinnan som arbetande Styrelseordförande vid Lowe Brindfors.

  • Anders Johnsson

   Född 1959. Styrelseledamot sedan 2016

   Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Ambrosia Asset Management.
   Tidigare erfarenhet: Anders har en lång karriär inom SEB i olika chefsbefattningar, senast som global chef för liv- och kapitalförvaltningsdivisionen.

  • Klas Johansson

   Född 1976. Styrelseledamot sedan 2016.

   Andra väsentliga uppdrag: Klas Johansson är partner på Altor and styrelseledamot i CTEK, Transcom, and Nova Austral.

   Tidigare erfarenhet: Klas har tidigare en bakgrund inom McKinsey & Company. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2019. Alla rättigheter är reserverade.