Styrelse


 • Styrelse

  • Bo Magnusson

   Född 1962. Styrelseordförande sedan 2013.

   Andra väsentliga uppdrag: Bo Magnusson är styrelseordförande Styrelseordförande i SBAB Bank AB,Rikshem AB, Rikshem Intressenter ABsamt styrelseledamot i KBC Bank NV.

   Tidigare erfarenhet: Bo har tidigare varit ställföreträdande VD och koncernchef i SEB.

  • Harald Mix

   Född 1960. Styrelseledamot sedan 2009.

   Andra väsentliga uppdrag:Grundare och Partner i Altor EquityPartners. Ordförande i Altor HoldingAB, styrelseledamoti Carneo AB, CAsset Management Partners Holding och Carnegie Fonder AB.

   Tidigare erfarenhet: vVD i Industri Kapital, First BostonCorporationsamt Booz Allen & Hamilton.

  • Ingrid Bojner

   Född 1973. Styrelseledamot sedan 2015.

   Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i New Republic PR AB,styrelseledamot i Movestic Livförsäkring AB,DHS Venture Partners, samt CCO i Storytel AB.  

   Tidigare erfarenhet: vVD och marknadschef för IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Ledande befattningar hos TeliaSonera och McKinsey & Company.

  • Andreas Rosenlew

   Född 1962. Styrelseledamot sedan 2015.

   Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Digitalist GroupOy Plc och styrelseledamot i Cabonline Group Holding AB (Fågelviksgruppen/HIG Capital).

   Tidigare erfarenhet: Senior partner vid Lowe & Partners Worldwide och arbetande styrelseordförande i Lowe Bindfors. Styrelseledamot i Acne Holding och Avanza Bank.

  • Anders Johnsson

   Född 1959. Styrelseledamot sedan 2016

   Andra väsentliga uppdrag: Styrelseorförande i SealFX AB. Styrelseledamot i Ambrosia Asset Management och Hemma Bolån AB.

   Tidigare erfarenhet: Verkat inom SEB under många år. Senast chef för division Liv och Kapitalförvaltning och medlem i koncernledningen.

  • Klas Johansson

   Född 1976. Styrelseledamot sedan 2016.

   Andra väsentliga uppdrag: Partner i Altor Equity Partners AB. Styrelseordförande i BTI Studios AB ochXzakt kundrelation AB. Styrelseledamot i Transcom WorldWide, Nimbus Boats AB och Advinans AB.

   Tidigare erfarenhet: Klas har tidigare en bakgrund inom McKinsey & Company. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2019. Alla rättigheter är reserverade.