Kapitalhantering

Carnegies lönsamhet och finansiella stabilitet är direkt beroende av förmågan att hantera riskerna i verksamheten. För att upprätthålla en god finansiell stabilitet även vid oväntade förluster har Carnegie utformat ett internt kapitalmål. Detta sätts av styrelsen med grund ide regulativa kraven och den interna synen på kapitalbehov. I tillägg till kapitalmålet har Carnegie i sin återhämtningsplan beskrivit möjliga åtgärder som kan implementeras i händelse av en ansträngd kapitalsituation.

Koncernen har (2018) en fortsatt stark finansiell position med en kärnprimärkapitalrelationom 24,2 procent (23,5) och en kapitalrelationom 24,2 procent (23,5).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.