Idéer, kunskap och kapital

Carnegie sammanför investerare, entreprenörer, företag, institutioner och privatpersoner
för att tillsammans skapa innovativa produkter, nya arbetstillfällen, privata förmögenheter
och ett samhälle i utveckling

Vår roll i samhället

Nordens investment- och privatbank.

I över 200 år har Carnegie haft en central position inom nordisktnäringsliv. Under 1800-talet som handelshus. Sedan ett sekel tillbakasom finansiell rådgivare. Idag är vi Nordens ledande investment- och privatbank. En mötesplats för idéer, kunskap och kapital. För investerare ochinvesteringsmöjligheter.

Vi är marknadsledare inom Investment Banking, Securities och Private Banking i Norden. Med omkring 600 erfarna och engagerade medarbetare vägleder vi våra kunder till bättre affärer

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.