Finansiell information

Finansiell information
Vår ledande marknadsposition i Norden i kombination med hög aktivitet på marknaden gav en intäktsökning på 26 procent 2020.

Våra kärnvärden

Läs mer
Våra affärsprinciper genomsyrar vår företagskultur och främjar utvecklingen av en hållbar finansmarknad och ekonomisk tillväxt.

Hållbarhet och ansvarstagande

Läs mer
Genom kunskap vägleder Carnegie investerare och slussar kapital att investeras dit tillväxten finns, i projekt som bygger samhället starkare