Carnegie sammanför investerare, entreprenörer, företag, institutioner och privatpersoner för att tillsammans skapa innovativa produkter, nya arbetstillfällen, privata förmögenheter och ett samhälle i utveckling Vår roll i samhället

Finansiell information

Vår ledande marknadsposition i Norden i kombination med hög aktivitet på marknaden gav en intäktsökning på 26 procent 2020.
Finansiell information

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper genomsyrar vår företagskultur och främjar utvecklingen av en hållbar finansmarknad och ekonomisk tillväxt.
Läs mer

Hållbarhet och ansvarstagande

Carnegies rådgivning inom alla affärsenheter strävar efter att bidra med kunskap till företag som medverkar till en hållbar värld.
Läs mer