Våra affärsprinciper

”Vår vision är att vara den mest kompetenta och respekterade finansiella rådgivaren i Norden”

Våra affärsprinciper genomsyrar vår företagskultur och främjar utvecklingen av en hållbar finansmarknad och ekonomisk tillväxt. Samspelet mellan våra vägledande affärsprinciper är därför grunden för vår verksamhet på alla marknader

Kundfokus
• Vi gör vårt yttersta för att säkerställa produkter och tjänster av högsta kvalitet.
• Varje möte med Carnegie ska ge vår kund ny kunskap.
• Vi vägleder våra kunder till ansvarsfulla investeringar.

Kompetens
• Vi anställer, utvecklar och behåller de bästa medarbetarna.
• Vi tänker utanför det konventionella för att hitta den bästa lösningen för våra kunder.
• Vi samarbetar och använder företagets alla resurser för att hitta den bästa lösningen.

Engagemang
• Att förtjäna våra intressenters tillit är en gemensam ansträngning.
• Vår professionalism märks ända ut i de små detaljerna.
• Vi vårdar en kultur av hög integritet, moraliska principer och respekt