Social Initiative

Långsiktigt engagemang för socialt entreprenörskap

Sedan 2002 har Carnegie bidragit till socialt entreprenörskap runtom i värden, genom den ideella föreningen Carnegie Social Initiative. Stödet går till innovatörer som bidrar till positiva förändringar i samhället de lever i, genom att skapa förutsättningar och förbättra villkoren för utsatta unga och barn.

Uganda Rural Development and Training Centre (URDT)

Den sociala entreprenören Mwalimu Musheshe och hans organisation Uganda Rural Development and Training Centre (URDT) utbildar flickor, som sedan inspirerar och lär sina familjer och andra bybor attsjälva förändra sina liv. Här igenom har fattiga familjer på landsbygden i västra Uganda sett en markant förbättring. På URDT Girls School i Uganda går alla elever vidare till gymnasiet, jämfört med 60 procent nationellt.

Carnegies stöd och Social Initiatives arbete har lett till stor samhällseffekt även i andra delar av världen. På Door Step School i Mumbai, Indien, har andelen barn som kan läsa ökat från i snitt 35 procent till 85 procent under ett skolår. Med Carnegies stöd sattes ett första datorcenter upp mitt i slummen.

Medarbetarna på Carnegie är personligt engagerade. Var tredje medarbetare bidrar till projekten direkt från sin lön varje månad. Mer än hälften deltar regelbundet i insamlingskampanjer. Medarbetarnas bidrag utgör sammanlagt hälften av Carnegies årliga bidrag. 

I dagsläget är det cirka 30 procent av våra medarbetare som varje månad ger ekonomiskt stöd till Carnegie Social Initiative. Under de senaste femton åren har Carnegies medarbetare bidragit till att över 10 000 barn och ungdomar runt om i världen har fått möjlighet att förbättra sina framtidsutsikter.