USA-börsen vid ett vägskäl – del 2

I fyra år har USA-börsen gått upp utan större rekyler. I liknande situationer har börsen därefter fått ordentliga sättningar, visar Johnny Torssell, som dessutom oroar sig för överbelåningen. 

Här på bloggen har jag tidigare skrivit att USA-börsen befinner sig vid ett vägskäl, eftersom index noteras vid ett starkt motstånd i något som ibland går under beteckningen megafonformation (läs vidare om detta här).

Under december stängde index över detta motstånd, det vill säga den trendlinje som möter om vi förbinder toppen år 2000 med toppen år 2007. Men med en nedgång på cirka 5 procent under januari kan vi i diagrammet nedan se att index återigen har vänt ned och stängt klart och tydligt under samma motstånd. Därmed har en säljsignal effektuerats som är intakt så länge ”all time high-noteringen” på strax under 16.590 förblir orörd.

Vad har vi för nedgångsrisk i marknaden? Ja, granskar vi till exempel alla tillfällen sedan 1900-talets början då index har gått upp fyra år eller fler i följd och den efterföljande rekylen kan vi konstatera ett ganska dystert facit, se tabellen nedan. Men vi lever ju i andra tider nu där de styrande i Washington inte tillåter att börsen går ned. Varje börsfall möts ju som bekant med nya kvantitativa lättnader vilket kommer att ske även denna gång om nedgången skulle bli för kraftig…    

 

 En annan sak som oroar mig är överbelåningen. Enligt den senaste statistiken från NYSE-börsen, det vill säga december-siffran, är överbelåningen på den högsta nivån någonsin. Relativt BNP motsvarar överbelåningen på NYSE-börsen 2,6 procent. Det finns bara en gång under hela historien när detta har överträffats och det var vid toppen år 2000. Vid tidigare spikar eller toppar (det vill säga rörelser över genomsnittet) i förhållandet mellan överbelåningen och BNP följdes det av nedgångar på i genomsnitt cirka en tredjedel av marknadsvärdet.   Exempel är juni 1968, december 1972, augusti 1987, mars 2000 och oktober 2007.