Telia – defensivt case med hög direktavkastning och uppvärderingspotential

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Teleoperatörerna tillhör de defensiva investeringsalternativen på Stockholmsbörsen. Sektorn utgör ett viktigt inslag i en väldiversifierad portfölj. Tele- och datakomsektorn påverkas i princip inte av svängningar i konjunkturen. Visserligen är tillväxten ofta låg, men stabila kassaflöden och höga direktavkastningar fungerar som en defensiv krockkudde.

Det senaste året har vi bland annat lyft fram Tele2 och Millicom bland våra aktiecase. Efter den senaste tidens börsturbulens bedömer vi att den kraftiga nedgången i Telia Company är överdriven och har skapat ett attraktivt ingångsläge i aktien. I ett mindre gynnsamt investeringsscenario får man nöja sig med utdelningen på 2,45 SEK, som i dagsläget motsvarar drygt 7 procent i direktavkastning. I nuvarande investeringsmiljö är det en attraktiv avkastning.

I ett mer gynnsamt scenario bedömer Carnegie Analys att nya styrelseordföranden Lars-Johan Jarnheimer (som har tillträtt) och nya vd Allison Kirkby (tillträder i maj) har det som krävs för att aktiemarknaden ska omvärdera Telia-aktien och över en period om 2-3 år, stänga det nuvarande värderingsgapet gentemot Tele2 och Elisa. Uppsidan i aktien är isåfall betydande, i storleksordningen 60-70 procent från dagens nivå.

Allison Kirkby har varit mycket uppskattad av aktieägare för sin omvandling av Tele2, där hon först var finanschef och sedan vd. Förutom att strukturera om ledningsgruppen, hanterade hon framgångsrikt Tele2:s exit från Kazakstan och Nederländerna samt fusionen med Com Hem. Tillsammans med styrelseordföranden, den tidigare Tele2-veteranen Lars-Johan Jarnheimer, ligger fokus för Telia på effektiviseringar, de nödvändiga kostnadsnedskärningarna och omvandlingen för att kompensera för den sedan länge strukturellt nedåtgående trenden för fast telefoni.

I november 2019 slutfördes förvärvet av Bonnier Broadcasting med TV4, C More och MTV och etablerade därmed en ny affärsenhet, Tv och Media. EU-kommissionen godkände förvärvet och transaktionen slutfördes den 2 december 2019. Vår bedömning är att Telias åtaganden för ett fortsatt fungerande konkurrensläge på mediamarknaden i Norden är resonabla. Framförallt kravet på att licensiera fristående internet-tv-rättigheter, så kallade OTT-rättigheter, till en marknadsaktör i Sverige respektive Finland.

Sedan tidigare är det dock vår bedömning att det finns få exempel på teleoperatörer som framgångsrikt förvärvat och integrerat mediatillgångar. Telia har dock uppenbart stärkt sin marknadsposition inom OTT. Det är även positivt att Telia upprepar de förväntade synergierna från 2020 med full effekt om 600 miljoner SEK 2022. Dessutom är det klokt att sätta Bonnier Broadcasting i en egen affärsenhet, för att säkerställa att nyckelpersoner stannar kvar och att företagskulturen hålls intakt.

Carnegie Analys rekommenderar Köp med riktkursen 50 SEK. Aktien värderas i linje med jämförbara konkurrenters FCF-yield (fritt kassaflödet i relation till börsvärdet). Vår bedömning är att Telia är välinvesterade och har verksamheter som spänner över fler attraktiva marknader än konkurrenterna. Med en bättre exekvering bör investerarnas förtroende för Telias kassaflöden öka och därmed motivera en uppvärdering.

Telias styrelse förslog en höjning av utdelningen till 2,45 SEK, som på nuvarande kurs (33 SEK) motsvarar drygt 7 procent i direktavkastning. För 2020 förväntas det fria kassaflödet kombinerat med utdelningar från delägda Turkcell, ge gott om utrymme att bibehålla utdelningsnivån på 2,45 SEK även för 2020 och 2021. Direktavkastningen ger därmed ett bra värderingsstöd.

Telia Company – defensivt case med hög direktavkastning och uppvärderingspotential

 • Konjunkturoberoende verksamhet med stabila kassaflöden och hög direktavkastning
 • Vår bedömning är att nya vd:n Allison Kirkby och styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer har det som krävs för att aktiemarknaden ska omvärdera Telia-aktien och över en period om 2-3 år, stänga det nuvarande värderingsgapet gentemot Tele2 och Elisa
 • Fortsatt fokus på effektiviseringar och nödvändiga kostnadsbesparingar
 • Kortsiktigt överdriven nedgång i aktien har skapat bra ingångsläge i aktien
 • Carnegie Analys rekommenderar Köp med riktkursen 50 SEK
 • Med en bättre exekvering bör investerarnas förtroende för Telias kassaflöden öka och därmed motivera en uppvärdering
 • Föreslagen utdelning på 2,45 SEK motsvarar attraktiva 7 procent i direktavkastning
 • Vår prognos är att utdelningsnivån 2,45 SEK kan bibehållas för 2020 och 2021

   Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

   Skriv upp dig här 


   Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 30 januari kl.07:05.

   Viktig information

   Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

   Potentiella intressekonflikter

   Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

   Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.