Teknisk analys: Nasdaq100 – en bubbla nära att brista

Mycket tyder på att Nasdaq100:s urstarka uppgång är en bubbla. Det menar Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking. Men än så länge gör investeraren bäst i att sitta still i båten, anser han.  

Tekniktunga Nasdaq100 i USA har sedan botten i februari i fjol stigit med cirka 60 procent – och med häpnandesväckande 525 procent sedan botten i november 2008.  

Men nu är det toppkänning, menar Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking.   

– Jag tror att Nasdaq är i en avslutande bubbelfas. Det brukar se ut på ungefär samma sätt: En accelererande, överdriven uppgång följs av en nedgång som raderar ut hela excessrörelsen.

Som stöd för sin analys pekar Johnny Torssell på att alla tre kriterier i nuläget är uppfyllda för att en bubbla ska uppstå.

För det första finns det bakom uppgången en enkel logik som appellerar till den stora mängden placerare – ”flocken”.

– Teknik och digitalisering har stor betydelse i vår vardag, det ser vi alla. Då är det lätt att dra slutsatsen att tekniktunga företag, som Apple, Google och Facebook, skapar enorma värden, förklarar Johnny Torssell.

johnny torssell

För det andra menar han att det bland placerare finnas en konklusion om varför Nasdaq ska fortsätta att stiga.

– Det har ideligen kommit positiva överraskningar och enorma vinster. Och digitalisering är ju framtiden – varför skulle festen sluta?

Avslutningsvis pekar Johnny Torssell på att den kraftiga prisuppgången av ”flocken” ses som en bekräftelse på att logiken i ovanstående resonemang är korrekt.

– Nasdaq 100 har alltså gått upp mer än det dubbla jämfört med andra stora index – som ändå gått urstarkt. Till exempel är S&P 500 upp cirka 280 procent sedan botten efter finanskrisen. Motsvarande siffor för DAX är cirka 260 procent och för OMXS30 cirka 200 procent.

Och kraftiga prisuppgångar kan lätt bli självförstärkande, förklarar Johnny Torssell.

– De skapar positiva nyheter, vilket attraherar fler människor och således växer flocken – vi får en positiv feedback-loop. Argumentationen eldas dessutom på av allehanda experter som pratar om den starka tillväxten i dessa framtidsbolag.

Så om vi nu står inför en bubbla – hur ska man agera? Ja, än så länge är det bäst att sitta still i båten, menar Johnny Torssell. Det är nämligen nära nog omöjligt att förutspå toppar, och uppgångar fortsätter ofta längre än vad man tror.

– Njut av uppgången så länge den varar. Vänta med att sälja, eller att gå ”kort” tills den uppåtgående trenden punkteras eller vi får någon annan typ av vändningssignal.  Så länge vi inte har några prisformationer som visar att Nasdaq-börsen har toppat så ska vi navigera efter en fortsatt uppgång.

 

FAKTA. Om prisbubblor

  • En kraftig prisrörelse över ett fundamentalt försvarbart värde kan ske i alla tillgångar som kan handlas fritt av en stor grupp människor. Det kan exempel ske på en hel börs, i en specifik sektor, i en enskild aktie, i fastigheter, råvaror, tulpanlökar etcetera.
  • Tre kriterier måste vara uppfyllda för att en bubbla ska bildas:
  1. Det finns en enkel underliggande orsak och logik som appellerar till vanliga människor, det vill säga flocken av placerare. Det får gärna vara något som gemene man kan uppleva i vardagen.
  2. Det måste finnas en konklusion där ”flocken” kan förstå varför denna finansiella tillgång ska stiga.
  3. Det måste dessutom finnas en ”trigger” i form av en kraftig prisuppgång som av ”flocken” ses som en bekräftelse på att logiken, det underliggande resonemanget ovan, är riktigt.
  • Några bubblor vi minns: Ericsson B (1997-2003), Dow Jones (1921-1932), Tulpanbubblan (1634-1637), Nikkei (1950-2002), nickel (2005-2009), silver (1997-1998)