Strategirapport vt 2021

Oron nu handlar om återöppningen av samhället och risk för ränteuppgång. Hur ska investerare agera? I vår färska rapport bjuder vi på både portföljråd och unika investeringsteman – mitt i gröna vågen och omvälvande teknik.

Du som kund hittar rapporten och inspelningen från dagens digitala seminarium i ditt Carnegie Online.

Med på scen: Helena Haraldsson, Carnegies makro- och omvärldsanalytiker, samt Peter Nelson, förvaltare av svenska aktier och ansvarig för diskretionär förvaltning.
Moderator var Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking.

Tillgängligt för dig som kund

Rapport och inspelningen tillgänglig i Carnegie Online.

Logga in här