Positiv start på börsveckan i Stockholm

Stockholmsbörsen inleder veckan stigande och ungefär i linje med utvecklingen på Frankfurtbörsen. New York-börsen håller i dag helgstängt. Sentimentet får stöd av flera omvända vinstvarningar. Strax före klockan 16.30 var OMXS 30-index upp 0,38 procent. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,15 procent som lägst och 0,48 procent som högst.

Bland de ledande aktierna, som ingår i OMXS30-index, stiger Evolution 2,2 procent medan H&M är upp 2,1 procent. Sämst utveckling har Getinge på minus 1,6 procent medan Sandvik är ner 0,5 procent.

Köksbolagets Nobias omsättning bedöms bli 3 449 miljoner kronor (3 445) med en organisk tillväxt om 5 procent i det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, förväntas uppgå till mellan 290-300 miljoner kronor. Enligt Factset var förväntningarna i kvartalet en omsättning på 3 331 miljoner kronor och ett rörelseresultat om 251 miljoner. Aktien ökade 4,9 procent.

Omsättningen för bostadsutvecklaren Bonava i kvartalet väntas i det fjärde kvartalet bli cirka 7,5 miljarder kronor (6,5) och justerade rörelseresultatet 860-910 miljoner kronor (693). Förväntningarna var en omsättning om 6,35 miljarder kronor och ett rörelseresultat om 608 miljoner kronor, enligt Factset. Aktien steg 6 procent.

IT-produktsbolaget Dist IT förväntas redovisa ett rörelseresultat på 45-50 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, vilket bedöms vara signifikant högre än marknadens förväntningar. Omsättningen förväntas öka något till 730-750 miljoner kronor. Aktien steg 17,4 procent.

Isländska Arion Bank lämnar en omvänd vinstvarning för det fjärde kvartalet, med en preliminär nettovinst om cirka sex miljarder isländska kronor. Siffrorna är klart högre än tillgängliga analytikerestimat samt resultaten under föregående kvartal, påpekar bolaget. Aktien steg 3,6 procent.

SSAB var upp 6,2 procent. Enligt Dagens Industri ställer sig Fredrik Lundberg och Göran Persson skeptiska till ett förvärv av Tata Steels stålverk i Nederländerna.

Bland övriga nyheter noterades att Brasiliens läkemedelsmyndighet Anvisa har gett akut godkännande till coronavaccin från Astra Zeneca och kinesiska Sinovac. Astra Zeneca steg 1,1 procent.

It-konsultbolaget Knowit har beslutat sig för att starta en ny verksamhet inom sourcing. Tanken är att ta ett helhetsgrepp och stötta sina kunder med strategi, inköp och alla typer av upphandlingar samt leverantörsrelationer. Aktien ökade 0,9 procent.

Spelbolaget Media and Games Invest har tecknat avtal om förvärv av amerikanska Kingslsle Entertainment. Köpeskillingen, som är kontant, är 126 miljoner dollar plus en möjlig tilläggsköpeskilling. Aktien steg 13,2 procent.

Budgivaren Spa Holdings 3 har beslutat att slopa kravet på minst 75 procent acceptansgrad i uppköpserbjudandet på samtliga aktier i pappersproduktbolaget Ahlstrom-Munksjö. Vid utgången den 14 januari kontrollerade de 81,1 procent av aktierna i Ahlstrom-Munksjö. Aktien steg 0,5 procent.

En grupp med aktieägare i bettingbolaget Enlabs kommer att tacka nej till budet om 40 kronor per aktie från Entain. Det framgår av ett öppet brev som skickats ut av Alta Fox Capital Management som representerar 3,34 procent av aktierna i Enlabs. Flera andra ägare, däribland Hans Isoz som i förra veckan uttalade sig i Di, motsätter sig budet. Aktien var ned 2,3 procent.

Byggbolaget Sernekes företrädesemission blev övertecknad, med en total teckningsgrad om 187 procent. Aktien sjönk 2,4 procent.

Mjukvarubolaget Appspotr redovisar marginellt högre omsättning och rörelseförlust i fjärde kvartalet, jämfört med fjolårets period. Vd:n räknar med ökade månadsintäkter framöver i samband med en ökad användning av bolagets produkt. Aktien steg 3,7 procent.

SEB Enskilda mäklade vid lunchtid en post på 449 274 B-aktier i teknikbolaget IAR Systems inbördes till kursen 137,50 kronor per aktie. Affären är på 61,8 miljoner kronor och motsvarar 3,2 procent av kapitalet i bolaget. Aktien ökade 0,7 procent.

FDA-granskningen av Biovicas Divitum TKA försenas efter fortsatt coronafokus från myndighetens sida. Aktien tappade 6,0 procent.

Framtidstron i butikshandeln har förbättrats något. Efter tre månader med minskade framtidsförväntningar ser fler butikshandlare nu något mindre dystert på tillvaron. Anledningen är det påbörjade vaccinationsarbetet som inger hopp. Inom e-handeln är förväntningarna fortsatt höga men faller ned något.

Denna information är framtagen av FinWire på uppdrag av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”). Informationen är baserad på publika källor som av Finwire bedömts vara tillförlitliga. Carnegie kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Mångfaldigande eller spridning av denna information – samt av hela eller delar av dess innehåll – får inte i något fall ske utan Carnegies skriftliga medgivande.