Resurs Holding – Attraktiv vinsttillväxt med rabattvärdering

Nischbanker har vuxit fram som en egen sektor på Stockholmsbörsen vid sidan av den traditionella banksektorn. Hushållen fortsätter att låna allt mer och nischbankerna tar marknadsandelar inom främst konsumentkreditlån. I topp bland nischbankerna sett till börsvärde och utlåning är Resurs Holding följt av Collector och TF Bank. I höstas blev Nordax utköpt från börsen.

Anledningen till att sektorn generellt sett värderas relativt lågt på börsen är oron i banksektorn, risken för en sämre konjunktur och därmed ökade kreditförluster samt den höga skuldsättningen bland hushåll. Den senare är dock främst relaterad till bolån.

Resurs grundades 1977 av familjerna bakom elektronikkedjorna Siba och Onoff och börsnoterades 2016. Idag är Resurs en nordisk koncern inom betallösningar för fysiska butiker och e-handel, privatlån och nischade försäkringsprodukter med knappt 6 miljoner kunder.

Resurs Holding – Attraktiv vinsttillväxt och direktavkastning med rabattvärdering (Köp, riktkurs 74 SEK)

 • Låneboken växte med 16 procent under 2018 till 28 miljarder SEK
 • Resurs fortsätter därmed att växa snabbare än konkurrenterna på den nordiska konsumentkreditmarknaden och över det finansiella målet om en årlig lånebokstillväxt om minst 10 procent
 • Historiskt har kreditförlusterna legat mellan 2-3 procent och var i det senast rapporterade kvartalet 2,1 procent
 • Vinsten per aktie förväntas fortsätta i hög takt framöver, med drygt 10 procent per år under de närmaste tre åren
 • Utdelningen delas ut två gånger per år och är 3,6 SEK per aktie för 2018, motsvarande en direktavkastning på 6 procent
 • Aktien är attraktivt värderad på p/e 9 på våra prognoser för 2019 och en direktavkastning på knappt 7 procent
 • Carnegie Analys rekommenderar Köp med riktkursen 74 SEK

   Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 5 februari kl. 18:14.

   Viktig information

   Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

   Potentiella intressekonflikter

   Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

   Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.