Hur effektivt är ditt givande?

Man brukar säga att man ger pengar till välgörenhet. Men att ge bort något antyder att man inte förväntar sig något tillbaka. Tänka på stöd till sociala projekt som en investering i stället för en gåva, uppmanar Social Initiative, som är Carnegie Private Bankings samarbetspartner i filantopifrågor.  

Elever på flickskolan URDT på landsbygden i Kibale, Uganda. Skolan stöds av Carnegie och dess personal genom organisationen Carnegie Social Initiative.

Tänk på din gåva som en investering

Tänk dig att du har investerat pengar i en aktiefond. Återrapporteringen kommer och du får information om hur många företag fonden har investerat i, hur många transaktioner den har gjort och vilken avgift den har tagit ut. Men ingenting om utvecklingen eller avkastningen!

– Precis som vi förväntar oss en finansiell avkastning på finansiella investeringar så bör vi efterfråga en social avkastning på sociala investeringar, säger Caroline Cederlöf på Social Initiative, och fortsätter:

 Ser du på ditt givande som en social investering istället för en gåva kommer det troligen kännas viktigare att faktiskt veta vilka resultat eller effekter din investering har åstadkommit.

Fråga om effekterna

Hon framhåller att det är förvånansvärt få ideella organisationer som rapporterar mer än antalet människor de når ut till, eller antalet aktiviteter de har genomfört. Enligt en undersökning av Einhorn et al publicerad på DN Debatt förra året, så vet välgörenhetsorganisationerna själva ofta inte hur effektiva deras projekt varit.

Samtidigt är det få filantropiska givare ställer sig den kritiska frågan: Vilken faktisk skillnad gör mitt bidrag eller vilken påverkan har det på målgruppen? Enligt Caroline Cederlöf kan det exempelvis handla om att få reda på att 97 procent av de fattiga flickorna i en skola i Kenya som man stödjer pluggar vidare på universitet jämfört med 5 procent nationellt. Eller att kvinnorna på landsbygden i Tanzania som säljer solcellslampor, i ett projekt man stödjer, har ökat sina inkomster med i snitt 60 procent.

– Som givare har du rätt att veta vilken skillnad ditt stöd gör. Använd ditt affärstänk även i filantropiska investeringar, uppmanar Caroline Cederlöf och fortsätter: 

Ett bra citat att ha i bakhuvudet kommer från Michael Porter: Det största resursslöseriet är inte det som går till administration utan det som går till organisationer som inte gör någon skillnad.