Lena Österberg utsedd till Head of Sustainability Research & Strategy

Lena Österberg, en av de mest välmeriterade analytikerna i Sverige, har tillträtt som Head of Sustainability Research & Strategy. Lena har arbetat på Carnegie i 11 år varav de senaste 6 åren som chef för den svenska analysavdelningen.

Lena har i flera år arbetat fokuserat med att integrera hållbarhetsperspektivet i analysarbetet. Bland annat har Carnegie under Lenas ledning tagit fram Carnegie Sustainability Award samt Carnegies Nordiska hållbarhetsguide som analyserar 350 bolag utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

– Vi insåg tidigt vikten av att integrera ESG i vårt grundläggande analysarbete. Carnegie har byggt upp ledande kunskap och erfarenhet inom ett område som kommer att fortsätta öka i betydelse för såväl våra kunder som samhället i stort. Genom att etablera ESG som eget analysområde höjer vi nu ambitionsnivån avsevärt inom hållbarhetsfrågan i vår rådgivning men även inom Carnegie i stort, säger Lena Österberg. 

Head of Sustainability Research & Strategy är en nyinrättad tjänst fokuserad på att integrera ESG i all rådgivning på Carnegie och ett led i en utökad satsning på hållbarhet inom Carnegie.

– Investerare kan göra skillnad genom aktiv påverkan. När kapital omallokeras, både mellan och inom sektorer utifrån hållbarhetsparametrar, så ökar pressen på företagens omställningsarbete. Det är en kraftfull dynamik som påverkar hela samhällsutvecklingen. Vi är en kunskapsbank och genom vårt arbete kommer vi kunna hjälpa våra kunder att investera mer hållbart, säger Lena.