Förra veckan kom rekylen

Riskaptiten tog en paus under förra veckan efter att ha stigit under sju raka veckor i följd. Rekylen blev relativt kraftig och det blev den sämsta veckan för S&P500 sedan maj 2012. 

Grekiska aktier tappade över 20 procent och hade sin sämsta vecka sedan 1980-talet, sämre än under finanskrisen 2008. Europeiska bankaktier tappade samtidigt 8 procent. Oron i Europa utlöstes av förnyad politisk oro i Grekland i och med att landet ska hålla presidentval (ett första valresultat kommer på onsdag – den 17 december) och att Syrizapartiet noterat framgångar.

Hot om skuldnedskrivningar skrämmer de finansiella marknaderna och på ett högre plan är frågetecknen kring EMU:s framtid tillbaka. Samtidigt har det fallande oljepriset (5-års lägsta) medfört en oro för konkurser inom vissa sektorer, men även länder drabbas hårt såsom Ryssland och Venezuela. Rubelfallet har fortsatt och Ryssland kan komma att införa kapitalkontroller alternativt stänga ned vissa finansiella marknader (landet stängde sin aktiemarknad under flera veckor under finanskrisen). Kreditspreadarna i såväl USA som Europa har stigit, speciellt inom det amerikanska high yield-segmentet, som är tungt inom energi. Världsindex, MSCI World, tappade 3,6 procent under veckan och tillväxtmarknader beräknat genom MSCI EM föll nästan -5 procent. Svenska börsen var en av de som klarade sig bäst och var ned knappa 3 procent. Samtidigt ska man ha i åtanke att vi närmar oss årsslutet, vilket innebär en mer flödesstyrd marknad med lägre likviditet, många positioner som avvecklas och vinsthemtagning.