Vi är bäst på Private Banking!

Carnegie är Svergies bästa Private Banking-aktör,  med marknadens starkaste kunderbjudande och vassaste förmögenhetsförvaltning. Det visar Euromoney’s årliga undersökning som publicerades i dag.

Den Londonbaserade tidskriften Euromoney genomför årligen en global undersökning bland närmare sex hundra Private Banking-aktörer från ett 90-tal länder. Genom kvalitativa och kvantitava mått bedömer branschaktörerna själva konkurrenternas erbjudande och ställning på marknaden.  

Resultatet för 2017 visar att Carnegie rankas högst på den svenska marknaden, såväl på totalpoäng som i kategorierna förmögenhetsförvaltning och tjänster riktade till privatpersoner med en förmögenhet på 5-30 miljoner dollar (cirka 45-270 miljoner kronor).

  Att förstå och möta kundernas specifika behov är helt centralt inom Private Banking. Man måste ha förmågan att snabbt anpassa sig, erbjuda skräddarsydda lösningar och ha en mycket aktiv kapitalförvaltning. Det har vi lyckats väl med, säger Jonas Predikaka, global chef för Carnegie Private Banking.

– Och vi fortsätter att öka relevansen i våra erbjudanden, bland annat genom riktade lösningar till entreprenörer och privatpersoner med större förmögenheter , fortsätter Jonas Predikaka.

Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts