Camurus – starkt momentum och betydande uppsida i forskningsportfölj

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Lundabaserade läkemedelsbolaget Camurus är en av Carnegies favoriter i läkemedelssektorn och ett aktiecase som vi lyfte vi fram för knappt ett år sen. Aktien har mer än fördubblats sedan dess. Under första kvartalet 2019 lanserades Camurus första egenutvecklade läkemedel, Buvidal, för behandling av opiodberoende. Intresset för Buvidal har varit stort och tillväxten stark på marknaderna i EU och Australien. Camurus har dessutom vid flera tillfällen i år höjt prognosen för produktförsäljning och omsättning för helåret 2020.

Camurus befinner sig i ett starkt operativt momentum och aktiemarknaden har belönat klivet från ett rent forskningsbaserat till ett produktsäljande läkemedelsbolag. Vår bedömning är att bolagets prognos för 2020 ser fortsatt konservativ ut. Dessutom ser vi flera viktiga triggers i närtid och en betydande uppsida kvar i aktien.

Överdoser är idag den vanligaste dödsorsaken för amerikaner under 55 år. Eftersom majoriteten som dör av överdoser är mellan 25 och 35 år sjunker nu medellivslängden i USA, som enda västerländska land. De bakomliggande orsakerna till drogepidemin är den stora användningen av smärtstillande medicin, billigt heroin och syntetiska opioder. 2019 dog cirka 71 000 amerikaner av drogöverdoser, vilket är cirka tio gånger fler än i EU. Opioidberoendet är en nationell kris i USA och behovet av en förbättrad behandling är mycket stort.

Camurus har utvecklat en långtidsverkande buprenorfinprodukt, CAM2038, för behandling av opiatberoende och smärta. Bolagets bas är en teknologi som placerar läkemedel i vad som förenklat kan kallas en depå under huden och som sedan kan frisätta det aktiva läkemedlet under lång tid. Det möjliggör ett helt nytt behandlingskoncept mot opiatberoende där patienten kan gå från daglig behandling till veckovis eller månatlig dosering. Det ökar följsamheten av behandlingen samt sänker drastiskt risken för missbruk och illegal handel, som ofta förknippas med daglig medicinering.

I Europa och Australien har Camurus alla rättigheter till CAM 2038 med läkemedlet Buvidal. I slutet av juni behandlades cirka 9 500 patienter med Buvidal i EU och Australien. Mottagandet i Finland har varit över förväntan och Buvidal har redan nått en marknadsandel på mer än 50 procent av buprenorfinbehandlade patienter. I Storbritannien och Tyskland är penetrationen endast några procent men med uppmuntrande tecken på en ökad efterfrågan.

För USA-marknaden väntar ett slutligt godkännande för Brixadi (varumärkesnamnet för Buvidal i USA) den 1 december, vilket är en trigger. I USA finns ett exklusivt licensavtal med Braeburn Pharmaceuticals. I juni kommunicerades dock att Camurus och Braeburn har ett tvistemål kring avtalet, med förväntat utfall i oktober. Det finns en viss sannolikhet att avtalet rivs upp och att Camurus kan få tillbaka rättigheterna. Om Camurus vinner tvisten kan bolaget välja att lansera själva eller hitta en ny partner, vilket vore positivt för våra prognoser. Idag bygger våra prognoser på att Braeburn lanserar produkten i USA under 2021.

Camurus befinner sig nu i en positiv fas med läkemedel i kommersiell fas som nu snabbt genererar ett starkt kassaflöde. Redan för helåret 2020 förväntas bolaget visa lönsamhet och under 2022 prestera en rörelsemarginal över 30 procent. Camurus har dessutom flera läkemedelskandidater i pipeline i allt från klinisk fas-I till sen fas-III, som inte är diskonterat fullt ut i värderingen. Aktien är attraktivt värderad, köp med riktkurs 209 SEK.

Camurus – starkt momentum och betydande uppsida i forskningsportfölj (Köp, riktkurs 209 SEK)

 

  • Camurus har utvecklat ett långtidsverkande läkemedel för behandling av opiatberoende och smärta
  • Har läkemedel (Buvidal) i kommersiell fas som genererar ett starkt kassaflöde
  • Buvidal har lanserats i Europa och Australien med positivt mottagande och stark produktförsäljning
  • I Finland har marknadsandelen redan nått 50 procent efter fem kvartal
  • Slutligt godkännande för Brixadi (Buvidals varumärke i USA) i USA den 1 december 2020 är en viktig trigger
  • I USA finns ett exklusivt licensavtal med Braeburn Pharmaceuticals, men pågående tvistemål kan potentiellt riva upp avtalet
  • Om Camurus vinner tvisten kan bolaget välja att lansera själva eller hitta en ny partner, vilket vore positivt för våra prognoser
  • Vi bedömer att Buvidal/Brixadi når toppförsäljningsnivåer på 171 miljoner USD respektive 400 miljoner USD
  • Camurus har flera läkemedelskandidater i pipeline i allt från klinisk fas-I till sen fas-III
  • Attraktivt värderad aktie, köp med riktkursen 209 SEK.

Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

Skriv upp dig här 


Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 16 juli kl.14:30.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.