”Ta position i läkemedel och cykliska bolag”

Börsoptimismen fortsätter med starkt stöd från ultralätt penningpolitik och expansiv finanspolitik. En större bredd i uppgången krävs för att börsen ska leta sig vidare uppåt i höst. I veckan väntar tung makrostatistik i form av industri-PMI och USA:s jobbrapport på fredag. Den tekniska analysen visar att OMXS30 fortfarande noteras i en konsolidering som har bildats mellan 1700 och 1800-nivån.

Optimismen fortsätter oförtrutet på världens börser. Ultralätt penningpolitik och expansiv finanspolitik kombinerat med stöd i makrostatistik och framåtblickande indikatorer ger fortsatt bränsle till börsen. I förra veckan modifierade USA:s centralbank (Fed) sitt inflationsmål vilket tolkades positivt av aktiemarknaden. De amerikanska börserna lyfte 3 procent förra veckan med tech-aktierna i täten och noterade nya all time high. Även Stockholmsbörsen steg förra veckan.

– Om vi ska få se en börs som ska fortsätta leta sig vidare uppåt under hösten så behöver vi se en större bredd i uppgången. Återhämtningen på börsen har till stor del drivits av de cykliska industribolagen och tech-bolagen, säger Karl Hedberg, aktiemäklare på Carnegie Private Banking.

Vad krävs för att vi ska få en större och mer tydlig sektorrotation mot fler cykliska sektorer?

– Industribolagen har haft en mer avvaktande utveckling under slutet av sommaren. Värderingarna är inte längre låga och förväntningarna på återhämtningen i bolagens försäljning är höga. Här gäller det att bolagen kan fortsätta visa på en fortsatt stark trend under tredje och fjärde kvartalet för att kunna ge stöd till ytterligare uppgångar.

Är det ett rimligt scenario?

– Det tror jag är fullt möjligt men vi skulle behöva se fortsatta framsteg i vaccinutvecklingen för att företag och konsumenter ska våga hålla fast vid tron att 2021 är ett år av stark återhämtning och normalisering. Då tror jag att vi även ser mindre osäkerhet kring bankernas kreditförluster och att bankernas höga utdelningar kan komma tillbaka i början på nästa år. Det kommer driva den indextunga sektorn och ge stöd till nya högre indexnivåer.

Vilka investeringsmöjligheter ser du?

– Jag tycker man ska ta position i cykliska bolag vid eventuella rekyler. Samtidigt tycker jag även att man ska ha riskspridning och balans i portföljen och där tycker jag läkemedelsbolagen är intressanta. Läkemedelsbolagen har inte hängt med på börsen under sommaren. Det beror sannolikt på osäkerheten kring det amerikanska valet där prissättningen av läkemedel ofta dyker upp som en valfråga som tillfälligt håller tillbaka läkemedelsbolagen. Den effekten bör avta närmare valet, säger Karl Hedberg.

Hållpunkter i veckan

På statistikagendan väntar en viktig vecka med nya datapunkter för att bättre förstå var världen befinner sig i den ekonomiska återhämtningen. Indikationer på den svenska konsumentens köpvilja får vi på tisdagen, då nybilsregistreringsstatistiken presenteras.

Höjdpunkten på tisdagen är dock industri-PMI för augusti månad för en rad länder. Globala PMI har historiskt sett visat sig vara goda indikatorer för hur företagsvinsterna utvecklas på 3-6 månaders sikt. Viktigt att komma ihåg är att PMI beräknas enligt ett så kallat diffusionsindex. Det mäter förändringen jämfört med föregående månad. Ett indexvärde på 50 innebär en sekventiellt oförändrad efterfrågan (relativt föregående månad). Ett värde över 50 indikerar expansion.

På onsdag presenteras den amerikanska centralbanken Feds regionala konjunkturrapport Beige Book och på torsdag tjänste-PMI. USA:s jobbrapport på fredag avslutar statistikveckan och ger svar på hur arbetslösheten har utvecklats i augusti.

Aktiecase

Inwido, Europas största fönstertillverkare, är vårt senaste aktiecase. Bolaget redovisade en stark halvårsrapport med väsentligt bättre resultat än förväntat samt med en rekordstor orderbok, vilket bäddar för ett nytt starkt kvartal. Den reducerade skuldsättningen möjliggör dessutom nya förvärv redan under andra halvåret, vilket kan ge ny kraft åt aktien. Bolagets e-handel har fått rejäl fart, de gynnas av hemmafixartrenden och den starka trenden med miljövänliga investeringar. Aktien är lågt värderad i absoluta tal samt relativt den nordiska byggunderleverantörsektorn. Vi rekommenderar Köp med riktkursen 100 SEK, motsvarande EV/EBITA 10,5x.

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

Efter att ha gjort flera försök att passera motståndet vid 1800 vände OMXS30-index ned under fredagen vilket bekräftar tesen att index noteras i en konsolidering mellan stödet vid cirka 1700 och motståndet vid runt 1800. En köpsignal ges om index passerar motståndet med en stigande omsättning. Vår tekniska analytiker Johnny Torssell bedömer då att en uppgång väntar mot 1900, det vill säga börstoppen i februari. Punkteras istället stödet vid 1690/1700 effektueras en säljsignal. All rörelse mellan cirka 1700 och 1800 konstituerar således fortsatt konsolidering med allt vad detta innebär av varannandagstendenser och turbulens.