Kapare kan länsa bolagskassan

Bolagskapning innebär att obehöriga tar kontroll över företag och tömmer dem på pengar. Förfarandet beskrivs som "skrämmande enkelt" och konsekvenserna kan bli enorma. Så här minskar du risken för skada.

Denna artikel är tidigare publicerad i Carnegies kundmagasin Insikt.

År 2016 anmälde cirka 120 000 svenskar till polisen att de utsatts för id-kapning. På liknande sätt är kapning av bolag för kriminell ekonomisk vinning ett växande problem.

I korthet fungerar bolagskapning så att en bedragare avregistrerar ett bolags vd och/eller styrelse hos Bolagsverket, vars funktion enbart är registrerande – inte kontrollerande. De verkliga befattningshavarna ersätts av bedragaren eller andra kriminella, som nu, under verklig eller falsk identitet, förfogar över företagets tillgångar och därmed kan teckna avtal, flytta pengar, beställa varor med mera.

Visserligen har Bolagsverket sedan i september 2017 en fördröjning på två dagar innan en förändring slår igenom, och skickar ut brev till tidigare vd eller styrelseledamot för att underrätta om registerändringen – men då kan bolaget redan ha tömts på pengar.

– Det tar i runda slängar fyra dagar att upptäcka en bolagskapning – förutsatt att bolagsföreträdaren verkligen kollar sin post. Men att göra slut på en kassa, på säg 5–15 miljoner, är ju snarare ett ögonblicksverk, säger Henrik Kristensen som är vd för Nordiska Värdepappersregistret (NVR) som hjälper små- och medelstora företag att föra aktiebok online.

Då bolagskapning inte är en brottsrubricering finns ingen officiell statistik kring förekomsten. En undersökning från Kantar/Sifo i januari 2017 indikerar dock att problemet är omfattande: 15 procent av de små och medelstora företagen uppger att de har utsatts för id-kapning, varav 74 procent det senaste året. Problemet beskrivs också i Brottsförebyggande rådets rapport Kriminell infiltration av bolag från april 2016.

Hur går det här till i praktiken?Henrik Kristensen

 – Det är skrämmande enkelt. Bedragarna kan skicka in pappersblanketter till Bolagsverket och har de kommit åt bolagsföreträdarens e-legitimation är det ännu enklare via tjänsten verksamt.se, säger Henrik Kristensen (bilden).

Att helt förhindra att drabbas av bolagskapning är inte möjligt, menar Henrik Kristensen. Däremot kan man på olika sätt minimera tiden det tar innan kapningen upptäcks. Det mest grundläggande är att registrera sin e-post-adress hos Bolagsverket för att automatiskt få ett e-postmeddelande när en anmälan om ändring i ens företag diarieförts, samt aktivera Skatteverkets funktion ”Mina meddelanden” i en digital brevlåda. Då aviseras du via e-post och sms bara sekunder efter att en inregistrering begärts hos Bolagsverket och andra myndigheter.

– På det sättet har du kortat ner tiden från dagar till timmar innan du upptäcker en bolagskapning. Samtidigt ställer det kravet att du är alert och inte på semester eller upptagen i möten. Och blir bolaget kapat kommer det fortfarande att innebära tid och krångel, säger Henrik Kristensen.

Övriga förebyggande åtgärder han föreslår är att digitalisera företagets aktiebok, för att säkerställa ordning och reda, och att ha ett id-skyddkopplat till sitt personnummer, vilket innebär att en extern leverantör bevakar förändringar kopplade till det. Det finns även försäkringar som kan träda in vid bolagskapning.

– Gör man det svårare för bedragarna kommer de att tycka att det inte är värt att ge sig på just ditt bolag. Och det kan det ju vara värt om ens framtida pension ligger där, säger Henrik Kristensen, och fortsätter:

– Jag tänker inte minst på alla dessa tusen och åter tusen holdingbolag som innehåller företagares personliga förmögenhet efter försäljningen av sitt livsverk. Att bli av med den är ju en tragedi utav monumentala mått.

Den som ändå drabbas av bolagskapning ska så snart som möjligt kontakta Bolagsverket, polisanmäla samt registrera de korrekta uppgifterna, skriver Bolagsverket på sin hemsida. Naturligtvis ska företagaren även berätta om situationen för sin bank, kreditgivare och leverantörer.

– Det är viktigt att du som företagare har registerat din e-post-adress hos oss eller använder en digital brevlåda. Då har du en rimlig chans att upptäcka och reagera, säger Elisabeth Lagerqvist, tillförordnad chefsjurist på Bolagsverket.

– Det kanske inte går att stoppa registreringen, men du kan underrätta oss, exempelvis om att du äger alla aktier i bolaget och inte bytt ut någon ledamot. Vi kan i alla fall hänvisa dig till domstol.

Så ni måste göra en ändring även om den verkar felaktig?

– Vi är ingen domstol som kan avgöra vem som har rätt. Rent teoretiskt kan det bli ord mot ord. Vi kommunicerar i vart fall med de personer som inkommit med ärendet och säger att den tidigare styrelsen uppger att man inte alls bytt ut några ledamöter. Det händer att de då återkallar ärendet. Man tänker nog ”går det, så går det”.

Vad beror utvecklingen på? En bidragande orsak är den tidigare regeringens insatser för att minska uppgiftslämnandet för företagen, skriver organisationen Företagarna på sin hemsida. Denna strävan att effektivisera och digitalisera gör att man ibland har missat kontrollerna, framhåller Henrik Kristensen.

– Man kan ställa sig frågan om det är nödvändigt att det ska gå så snabbt att byta bolagsföreträdare hos Bolagsverket. Det kanske borde ta fem dagar innan en förändring vinner laga kraft – då skulle man ge företagarnaen bättre chans att upptäcka och stoppa det. Elisabeth Lagerqvist på Bolagsverket:

– Det är ju en avvägning mot de seriösa bolagen som så klart ska få sin registrering snabbt. Två dagar är generaldirektörens beslut.

Carnegie Private Banking – där kunskap och kapital möts