Bli en bättre investerare – lär känna ditt psyke! [del 3]

För att göra bättre aktie- och fondaffärer bör vi entydigt sträva efter att bete oss mer rationellt. I praktiken handlar det om att se nyktert på problem och inte låta känslorna påverka våra beslut för mycket.

Här är fortsättningen på vår uppskattade serie där Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking, valt ut sju mentala fällor och mindre rationella beteenden som investerare ofta göra sig skyldiga till – och föreslår enkla lösningar.

Häng med! I dag tar vi upp fälla 6–7. Fälla 1-3 hittar du här och 4-5 hittar du här

FÄLLA 6: Prospect theory – ”Visst gillar jag spel – med garanterad vinst!”

I din portfölj visar aktie A en vinst på 4 och aktie B en förlust på 4. Du måste nu sälja en av aktierna – vilken väljer du? Ditt svar bör givetvis bero på aktiernas framtida förutsättningar, men sannolikheten är ändå stor att du kommer att sälja vinstaktie A.

Fenomenet kallas prospect theory och innebär att de flesta av oss ogillar att ta risk när vi har med vinster att göra – däremot spelar vi gärna för att undvika förluster. Vi tycker att det är ungefär dubbelt så jobbigt att förlora som det är härligt att vinna, visar experimentella studier.

Konsekvens: Som följd av Prospect theory kan den genomsnittlige investeraren snarare beskrivas som förlustaversiv än riskaversiv. Vi är alltså villiga att behålla förlustaktier i hopp om att de ska vända uppåt, samtidigt som vi är ovilliga att hålla kvar vid aktier som snabbt visar vinst, eftersom vi då riskera att de vänder till förlust.

Lösning: Vänd på steken! Det rationella är att lämna uppsidan obegränsad genom att hålla kvar vid vinnaraktierna och begränsa nedsidan genom att sälja förloraraktierna. Detta är en mycket viktig regel att ta till sig!

 

FÄLLA 7: Overconfidence – ”Aktiemarknaden går starkt – och jag är en riktigt bra placerare”

Är du en bättre bilförare än genomsnittet? Sannolikheten är hög att du svarar ja – det gör nämligen 70-80 procent.

Även i placeringssammanhang har det visat sig att vi ofta har en för stor tilltro till oss själva och våra förmågor. Relaterat till denna inställning är fenomenet overconfidence eller hybris som beror på att vi inte inser hur stor inverkan slumpen har på utfallet av våra placeringar, i alla fall i det kortare perspektivet. Overconfidence drabbar speciellt i perioder när börsen går starkt, då det är lätt att missta en stark marknad, som lyfter alla aktier, för egen skicklighet.

Konsekvens: Visst är det lätt att känna sig odödlig när man fattat rätt beslut flera gånger i rad – men då är det läge att passa sig! Hybris leder nämligen lätt till slarv, vilket förstås kan få stora följder i investeringssammanhang. Och ännu mer problematiskt är kanske att overconfidence lätt ökar vårt risktagande, till exempel genom för liten diversifiering. En placerare som är overconfident koncenterar ju sannolikt sina innehav till de fåtal positioner som hen bedömer har störst potential – riskspridning bedöms som onödigt. Dessutom har flera studier visat att placerare med hybris gör för många affärer, vilket leder till ökade transaktionskostnader.

Lösning: Det är viktigt att ha självförtroende i placeringssammanhang, annars vågar vi inte agera efter eget huvud. Däremot får det inte gå för långt. Att i beslutssammanhang fråga sig varför vi skulle kunna ha fel är ett sätt att mildra overconfidence. Att vända och vrida på en frågeställning och försöka se den ur olika perspektiv ger många fördelar.

 

Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts