Jubileum för extrem uppgång

Det är nu exakt sex år sedan aktiemarknaderna bottnade och den stigande trenden inleddes. Sedan dess har exempelvis S&P500 stigit med cirka 250 procent och en så kraftig sexårsuppgång har endast inträffat två gånger sedan år 1900 - 1929 och 1999. 

Uppgången har även varit exceptionell på så vis att vinstutvecklingen inte följt med utan föranlett en av de största värderingsökningarna i MSCI Worlds historia (störst var den japanska aktiebubblan 1987). Och den senaste rapportperioden ändrade inte på detta, tvärtom. Den rullande 12-månaders framåtblickande vinsttillväxten har fallit ned till 5 procent globalt sett, den lägsta nivån förutom finanskrisen på 25 år. Med tanke på att marknaden dessutom oftast ligger för högt i sina förväntningar i början av året ter sig dessa konvergerande trender, med stigande aktiekurser och fallande vinster, extrema. Visst har vinstförväntningarna drivits ned av svagare utsikter för energisektorn (fallande oljepris) och en starkare dollar som slagit mot de amerikanska bolagsvinsterna. Men faktum kvarstår att de allra flesta marknader, förutom Japan, Singapore och Irland, har fått se sina vinstestimat falla.