Vår företagskultur

Talang attraherar talang

Medarbetarnas personliga engagemang och kunskap är grunden till Carnegies framgång. Engagerade och kompetenta medarbetare är avgörande för ett fortsatt högt förtroende bland våra kunder. Som attraktiv arbetsgivare måste Carnegie därför ständigt kunna stödja medarbetarnas utveckling och attrahera dem som motiveras av höga ambitioner och en kunskapsorienterad arbetsmiljö.

Förmågan att attrahera och utveckla engagerade och kompetenta medarbetare är avgörande för att förbli marknadsledande i Norden. Carnegie står starkt på arbetsmarknaden. Det är eftertraktat bland dagens talanger att bli en del av Carnegie. 

En förklaring är att talang attraherar talang. Carnegies medarbetare anses vara bland de bästa i Norden. Denna tydliga kunskapsmiljö attraherar nya medarbetare med höga ambitioner och unga talanger som vill arbeta med några av branschens starkast lysande stjärnor.

Att jobba på Carnegie

Carnegies verksamhet präglas av korta beslutsvägar, stolthet och entreprenörskap. Verksamheten kräver en öppen atmosfär som främjar ömsesidig respekt och ärlighet. Det är vårt gemensamma ansvar att skapa förtroende hos våra kunder och vår omvärld.

Våra vägledande värdeord – Competence, Commitment och Client focus – sammanfattar de affärsprinciper som präglar företagskulturen genom hela organisationen. Ambitionen är att kunna erbjuda en arbetsmiljö som stimulerar till efterlevnad av affärsprinciperna, för att i förlängningen kunna leverera bästa möjliga rådgivning, analys och servicenivå till våra kunder.

Intresserad av att jobba på Carnegie?

Ansök till våra lediga tjänster här
Som anställd på Carnegie erbjuds man möjligheten till att förvärva värdefulla kunskaper och erfarenheter inom finansmarknaden och förmögenhetsförvaltning, tillsammans med de bästa och mest erfarna experterna och specialisterna. I ett omväxlande och stimulerande arbete i en dynamisk arbetsmiljö där hög kvalitet prioriteras, ges anställda möjlighet till stort ansvar och att påverka resultat.