Företrädesemission i Fingerprint Cards AB (publ)

Den 10 oktober 2022, beslutade Fingerprint Cards ABs (publ) (”Fingerprints” eller ”Bolaget”) styrelse om nyemission av A-units (bestående av aktier av serie A och teckningsoptioner som ger rätt att teckna A-aktier) och B-units (bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier) i Bolaget med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”).