Erbjudande till aktieägarna i Sensidose Aktiebolag

Den 29 mars 2023 offentliggjorde Navamedic ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sensidose att överlåta samtliga aktier för ett pris om 6,27 kronor per aktie. Den 22 april 2023 ingick Navamedic avtal om förvärv av cirka 56,7 procent av aktierna i Sensidose och Navamedic har beslutat att höja vederlaget i Erbjudandet till 8 kronor per aktie. Navamedic har beslutat att frånfalla samtliga villkor i Erbjudandet och förklarar Erbjudandet ovillkorat. Aktieägare som redan lämnat in sina aktier för 6,27 kronor i Sensidose kommer automatiskt att få ta del av det höjda vederlaget utan att vidta någon ytterligare åtgärd. Acceptperioden förlängs till och med den 8 maj 2023.