Erbjudande till aktieägarna i Readly International AB (publ)

Den 5 december 2022 offentliggjorde Tidnings AB Marieberg  (”Bonnier News” eller ”Budgivaren”), ett av Bonnier News Group AB helägt dotterbolag, ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Readly International AB (publ) (”Readly” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Readly till Bonnier News för 12 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Den 11 januari 2023 meddelade Bonnier News att acceptperioden förlängdes till och med den 3 februari 2023. Bonnier News har nu beslutat att höja vederlaget i Erbjudandet till 14,40 kronor kontant per aktie (det ”Reviderade Erbjudandet”) och att ytterligare förlänga acceptperioden till och med den 9 februari 2023.