Erbjudande till aktieägarna i Cary Group från CVC Fonder och Nordic Capital genom bolaget Teniralc BidCo AB

CVC Fonder  och Nordic Capital  (tillsammans “Konsortiet”), genom det gemensamt ägda bolaget Teniralc BidCo AB (“Teniralc”) , offentliggjorde den 29 juni 2022 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Cary Group Holding AB (publ) (“Cary Group” eller “Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Cary Group till Teniralc för 65 kronor kontant per aktie (“Erbjudandet”).