Press Releases

Lunds universitet forsätter att växa

Lunds universitet visar i halvårsrapporten att man fortsätter att växa. Under 2013 förväntas forskningen öka med 300 miljoner kronor och ytterligare 300 personer kommer att anställas. Detta ska ses mot bakgrund att universitetet under de senaste fyra åren har ökat med närmare 1500 medarbetare och höjt verksamhetsnivån med cirka 1,5 miljarder.

De senaste fyra årens expansion talar sitt tydliga språk: Universitetets målmedvetna satsningar på att öka verksamhetsnivån, främst genom anställningar, har gett ett gott resultat. Det är framförallt inom forskningen, där stora framgångar i konkurrensen om anslag och externa bidrag medverkat till denna utveckling som nu alltså fortsätter även under 2013. Däremot finns det inga möjligheter att bygga ut utbildningen eftersom regeringen har minskat universitetets utbildningsuppdrag. Detta trots att utbildningarna är mycket populära bland studenterna och att söktrycket till höstens kurser och program har ökat.

Under tidigare år byggde universitetet upp reserver genom att ökade resurser flöt in i snabbare takt än de togs i anspråk. Dessa resurser satsas nu på forskningsinfrastruktur, byggnader och kvalitetshöjande åtgärder. Universitetet förutspår därför ett underskott för 2013 på 165 miljoner. Årets förväntade tillväxt är en ökning av verksamhetsnivån med cirka 300 miljoner och cirka 300 medarbetare.

- Vi ser en fortsatt expansion inom forskningen bland annat genom att inflödet av nya bidrag fortsätter att öka. Inom utbildningen har vi uttryckt önskemål till regeringen om ytterligare 2000 platser för att kunna erbjuda fler människor högre utbildning och därmed bättre möjligheter på arbetsmarknaden. Idag tvingas vi avvisa kvalificerade studenter från utbildningar som är attraktiva på arbetsmarknaden. Detta äventyrar vårt näringslivs internationella konkurrenskraft och framtiden för vår unga generation, säger Per Eriksson.

För mer information tala med rektor Per Eriksson på 070-824 71 06


Ulrika Oredsson Pressansvarig, Lunds universitet 046-222 70 28 0701-47 27 40

Relaterade filer

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2019. All rights reserved.