Press Releases

Datum för ekonomiska rapporter från Husqvarnas 2007

Bokslutsrapport för 2006
Rapporten för fjärde kvartalet och helåret 2006 kommer att publiceras den
23 februari 2007 och inte den 22 februari som tidigare angivits.

Övriga rapporter:
2007-04-19 Delårsrapport januari-mars och årsstämma
2007-07-24 Delårsrapport januari-juni
2007-10-19 Delårsrapport januari-septemberRelaterade filer

1 http://feed.ne.cision.com/Commands/File.aspx?id=591151
© Banque Carnegie Luxembourg S.A. 2018. All rights reserved.