Optomed Oyj:n listautumisanti

Suunnitellun Listautumisannin ja Listautumisen tavoitteena on edistää Yhtiön mahdollisuuksia toteuttaa onnistuneesti kasvustrategiaansa ja investoida liiketoimintaansa pysyäkseen etulinjassa sokeuttavia silmäsairauksia vastaan kehitettävissä kokonaisvaltaisissa seulontaratkaisuissa sekä laajentuakseen uusille markkinoille. Suunniteltu Listautumisanti ja Listautuminen Nasdaq Helsinkiin mahdollistavat myös Optomedin pääsyn pääomamarkkinoille ja sen omistuspohjan laajentamisen niin kotimaisilla kuin ulkomaisillakin sijoittajilla, mikä kasvattaisi Osakkeiden likviditeettiä. Lisäksi Listautumisannin odotetaan vahvistavan Optomedin tunnettuutta ja bränditietoisuutta asiakkaiden, liikekumppaneiden sekä sijoittajien keskuudessa ja täten parantavan Optomedin kilpailukykyä ja markkinoiden tietoisuutta kädessä pidettävistä silmänpohjakameroista. Kasvanut likviditeetti mahdollistaisi myös Optomedin Osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena potentiaalisissa yrityskaupoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. All rights reserved.