Carnegie Indsigt - 16. november

Amerikansk valg og vaccinenyheder skaber optimisme og rotation: Små to uger efter valgdagen, ser det endegyldigt ud til, at Biden bliver den næste amerikanske præsident. Trump har endnu ikke erkendt sit nederlag, men med Bidens 306 valgmænd (samme antal som Trump i 2016) virker det meget usandsynligt at Trump med sine søgsmål kan ændre på det resultat. Demokraterne tager ligeledes kontrol med Repræsentanternes Hus, selvom de sandsynligvis går lidt tilbage. I senatet har republikanerne p.t. 50 pladser, demokraterne 48 (inklusive to uafhængige – King og Sanders) og hvem der vinder kontrol skal derfor afgøres 5. januar, hvor de sidste to senatorer skal findes i Georgia. Umiddelbart er republikanerne favoritter til som minimum at tage én af de to mandater og dermed have flertal. Specialvalget i januar er dog svært at spå om, da det vil blive en national begivenhed, hvor Trump ikke er på stemmesedlen. Selvom det endnu er uafklaret om Biden får en splittet kongres, så har investorerne taget overordentligt pænt imod resultatet indtil videre– siden valget er de globale aktiemarkeder steget med 5-6%. Optimismen er begrundet i 1) mindre usikkerhed med Biden som præsident ift. til Trumps volatile ledelsesstil og 2) udsigten til at et republikansk senat vil holde snor i Biden. Hvis republikanerne vinder bare ét af de to mandater i Georgia, vil alle udnævnelser og al lovgivning skulle vedtages med republikanske stemmer. Det betyder mindre sandsynlig for skattestigninger og i det hele taget vil det blive sværere at gennemføre den radikale omfordelingspolitik som især venstrefløjen hos demokraterne går ind for. I første omgang vil vi få en indikation af det, når Biden udnævner hans kabinet. Uden demokratisk flertal i senatet, vil han formentlig være tilbøjelig til at udnævne moderate kandidater til de forskellige ministerposter. Det kan også få betydning i forholdet til Kina, hvor det forventes, at Biden- administrationen vil føre noget af politikken fra Trump-tiden videre. Det vil dog formentlig ske under mere ordnede forhold, og der kan udnævnelser til udenrigs- og finansminister blive afgørende for det fremtidige klima imellem de to lande. Under alle omstændigheder er det ikke usandsynligt, at der bliver plads til Bernie Sanders og måske en republikaner i regeringen for at sikre en bred koalition.

I sidste uge annoncerede Pfizer de første resultater fra deres fase 3 forsøg med en vaccine imod COVID-19, og vaccinen ser ud til at være succesfuld med 90% effektivitet. En vaccine vil være en game changer for økonomierne, da behovet for nedlukninger og begrænsninger vil blive markant mindsket. Hjælpepakkerne fra centralbanker og politikere har været effektive i forhold til at få økonomierne igennem krisen - en effektiv vaccine vil kunne løfte økonomierne ud af krisen. 

Det amerikanske valg og de positive vaccine nyheder har fjernet usikkerhed, og det har investorerne belønnet i den senere tid. Vi skal tilbage til starten af 2018, før investorerne var så positive omkring aktiemarkedet, som de er nu.  Under aktiefremgangen i november, har der været en rotation i hvilke aktier, investorerne har foretrukket. Mens det indtil videre i år især har været teknologi og medicinal, som har trukket aktiemarkederne op, har årets dårligst performende sektorer, energi, finans og industri klaret sig bedst i november. Investorernes forventning om, at vi nu bevæger os ind i et konjunkturmæssigt opsving har øget appetitten på disse aktier som typisk har det godt, når væksten er på vej op. Allerede i perioden inden valget, solgte vi i vores aktieporteføljer lidt ud af vores markante overvægt i IT for at skrue op i bl.a. industri for at gøre porteføljerne mere robuste i tilfælde af Biden sejr og ikke mindst positive vaccine nyheder. I starten af den forgange uge var rotationen endog meget markant, men moderedes dog imod slutningen af ugen. Ud over sektorrotationen i aktiemarkedet har de højere vækstforventninger også løftet de lange renter og energipriser som dog begge faldt en spids tilbage sidst på ugen. Alt i alt er den seneste tids begivenheder (herunder ECBs indikation af mere QE i december) positivt for risikoaktiver (aktier & virksomhedsobligationer), men rotationen kan sagtens blive et afgørende tema for evnen til at skabe afkast i den resterende del af året.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. All rights reserved.