Carnegie Indsigt - 4. november

Amerikansk jobrapport holder guldlok i live: Sidste uge bød på en rentesænkelse fra Fed, som samtidig indikerede at de efter 3 sænkelser i år, holder renten i ro den kommende tid med mindre økonomien forværres. Modsat indikerede Fed chef, Jerome Powell dog også, at man ikke vil hæve renten med mindre inflationen og ikke mindst inflationsforventningerne stiger markant. Det betyder, at investorerne i modsætning til fjerde kvartal sidste år ikke skal frygte en strammende pengepolitik den kommende tid.

Derfor var fredagens amerikanske arbejdsmarkedsrapport imødeset. Forventningerne til jobskabelsen var på forhånd lav, blandt andet pga. effekterne fra strejken hos General Motors. Derfor overraskede det pænt, at der blev skabt 128.000 jobs udenfor landbruget i oktober måned, samtidig med at lønstigningstakten ikke steg yderligere. September-tallet blev i samme omgang revideret op med 46.000 jobs, og det tyder derfor på, at der stadig er pænt gang i den amerikanske økonomi. Den fortsatte vækst i jobskabelsen samtidig med fraværet af inflation, styrker Fed i, at beslutningen om at lempe pengepolitikken var rigtig. Markederne tog pænt imod jobrapporten – amerikanske aktier steg omkring en procent fredag efter en ganske pæn uge.

Den amerikanske fremstillingssektor ser stadig ud til at have det lidt svært – ISM tallet (rundspørge blandt indkøbscheferne) der også blev offentliggjort fredag landede lidt under forventninger på 48,3. Det er stadig under de 50, som indikerer fremgang. Det var dog svag positivt, at aktiviteten var marginalt højere end september, hvilket kan indikere at vækstnedgangen er bundet ud. Det samme gør sig gældende i de europæiske PMI-tal offentliggjort mandag morgen. Imens væksten i fremstillingssektoren har det svært, er det den noget større servicesektor som i øjeblikket driver væksten i USA. Tirsdag offentliggøres ISM for denne del af økonomien og her ligger forventningerne på 53,4, hvilket indikerer pæn fremgang. Som vi tidligere har været inde på, er fremstillingssektoren vigtig for Trump, da mange af de beskæftigede her stemte på Trump i 2016, hvorfor det kan blive svært for Trump at opnå genvalg, hvis svagheden i sektoren forsætter frem imod valget næste år. En bedring i handelsforhandlingerne imellem USA og Kina er vital for at sektoren kommer tilbage i vækst. Parterne arbejder i øjeblikket på at færdiggøre den fase 1 aftale, man annoncerede i oktober. Det var planen, at aftalen skulle underskrives af Xi og Trump i Chile senere i november, men grundet politisk uro lokalt er APEC mødet blevet aflyst. Derfor arbejder parterne i øjeblikket på at finde en alternativ mulighed for at mødes. Generelt er tonerne fra forhandlingerne positive, og det virker til, at der gøres reelle fremskridt. Senest mødtes den amerikanske handelsminister, Wilbur Ross og den kinesiske premiereminister, Li i Bangkok mandag morgen, og fra amerikansk side blev mødet beskrevet som konstruktivt. I det hele taget virker det til at den amerikanske regering har lempet lidt i den ellers hårde handelsretorik. Over weekenden var der således forlydender om, at samtalerne imellem USA og EU er så konstruktive, at man vil undlade at indføre forhøjede toldsatser på europæiske biler. Det var ellers en mulighed i midten af november, efter man tidligere i år fra amerikansk side besluttede, at netop denne varegruppe udgjorde en sikkerhedsrisiko for USA.

Alt i alt betyder det, at vi er komfortable i forhold til væksten – vi ser ikke tegn på en global recession. De to store risikofaktorer i form af handelskrig og hårdt Brexit er blevet væsentligt forbedret over den senere tid. Den lave arbejdsløshed og fortsatte jobskabelse i USA er medvirkende til, at forbrugerne kan holde væksten oppe på et sundt niveau. Det positive vækstbillede samt lempelig pengepolitik i både EU og USA gør, at vi overvægter risikoaktiver i form af aktier og globale virksomhedsobligationer. Overvægtene finansieres ved en maksimal undervægt på danske obligationer, som er den mindst attraktive aktivklasse, der i den kommende tid må forventes at give tæt på nul i afkast.

 

Carnegie Indsigt er en markedsopdatering fra Carnegie Wealth Management, hvor du hver 14. dag kan læse om markedsudviklingen, og de faktorer som har betydning for investeringsstrategien.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2019. All rights reserved.