Carnegie Indsigt - 12. august

Trump eskalerer handelskrigen: Efter en sommer hvor aktieinvestorerne, med ro i maven, kunne kigge tilbage på pæn fremgang og en rentenedsættelse fra Fed, pustede Donald Trump igen til handelskrigen ved at sætte 10% told på den del af den kinesiske import, som indtil videre var gået fri. Den eskalering kom umiddelbart efter USA havde haft en delegation i Shanghai for at forhandle med kineserne, hvilket efter sigende forløb konstruktivt. Timingen for Trumps eskalering er overraskende. Vores forventning har hele tiden været, at Trump ville forsøge at øge presset på kineserne, men at han formentlig ville vente til 2020 med for alvor at øge presset for på den måde at kunne blive set som en stærk mand overfor Kina hen imod det amerikanske valg i november 2020. Trump spiller højt spil ved at forhøje toldbarrieren imod kinesiske varer, og kineserne reagerede da også prompte ved at lempe valutaen og ved at annoncere et stop for køb af amerikanske landbrugsprodukter. De amerikanske landmænd er stærkt afhængige af deres afsætning til Kina, og samtidig bliver de centrale i Trumps forsøg på at blive genvalgt. Indtil videre har handelskrigen ramt de amerikanske sojabønneproducenter hårdest, da kineserne har skruet markant ned for importen fra USA og i stedet købt Brasilianske sojabønner. Det presser naturligvis sojabønneproducenterne, hvis høstsæson starter om lidt. Hvis ikke der findes en løsning på handelskrigen, er det nærliggende at tro, at de vil straffe Trump ved næste valg. Imens Trump løbende har eskaleret toldsatserne, er der noget, der tyder på, at kineserne, for at beholde den gode stemning under forhandlingerne, har holdt deres valuta kunstigt stærk. Det kunne dog se ud som om, den seneste omgang toldforhøjelser var den berømte dråbe, der fik bægeret til at flyde over – eller måske har kineserne ønsket at sende et signal til amerikanerne. Hvorom alting er, så deprecierede CNY ganske pænt overfor USD i dagene efter Trumps udmeldinger. Det er i sig selv en naturlig effekt af handelskrigen, men det mindsker lidt af de skadelige effekter for de kinesiske eksportører. Trump er naturligvis meget utilfreds med den svagere CNY, da det svækker hans forhandlingssituation. Bekymrende er det, at Trumps tiltag, efter sigende, er kommet som en overraskelse og har været imod anbefalingen fra stort set samtlige af hans rådgivere.

Boris Johnson har Brexit øverst på agendaen: Når det britiske parlament kommer tilbage fra sommerferie i starten af september, vil det altoverskyggende debatemne være Brexit. Johnson har lovet at levere Brexit til briterne den 31. oktober, selvom det måtte betyde en udtrædelse uden en aftale med EU. Der er stor modstand imod netop et såkaldt ”hårdt” Brexit i parlamentet, og Johnsons parlamentariske flertal er yderst skrøbeligt med kun 1 mandats flertal. Da der ikke findes nogen grundlov i Storbritannien, spekuleres der bredt i, hvordan forløbet kommer til at foregå frem imod deadline. Blandt andet spekuleres der i, at Boris Johnson vil udskrive nyvalg til afholdelse på den anden side af Brexit-datoen for at sætte parlamentet udenfor indflydelse. Det vil dog nok betyde et mistillidsvotum fra parlamentet for at prøve at tage kontrollen tilbage. Summa summarum er, at vi endnu en gang er i ukendt farvand med Brexit, og at sandsynligheden for et hårdt Brexit er øget markant.

Vi fastholder forsigtig allokering på aktier: I vores porteføljer med både aktier og obligationer, fastholder vi en forsigtig neutralvægt på aktier pga. af usikkerheden om handelskrigen og Brexit. Overordnet set har økonomierne det fint. Væksten er pæn i USA, Europa er tynget af specielt tysk industri som har det svært, hvilket dog opvejes af servicesektoren som stadig viser pæn fremgang. Forskellen på situationen nu og andet halvår af 2018, hvor Trump også skærpede retorikken overfor Kina, er de store centralbanker som står klar med de store skyts i form af lavere renter og mere QE/mindre QT. Med en væsentligt lempeligere pengepolitik og nogenlunde vækst, er det stadig attraktivt at være eksponeret imod aktier, selvom vi dog er meget selektive i valget af specifikke aktier i porteføljerne.

Carnegie Indsigt er en markedsopdatering fra Carnegie Wealth Management, hvor du hver 14. dag kan læse om markedsudviklinge,n og de faktorer som har betydning for investeringsstrategien.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2019. All rights reserved.