Carnegie Indsigt - 18. maj

Amerikanske nøgletal – den gode, den onde og den midt imellem: Tempoet i faldet i økonomisk aktivitet som følge af nedlukningerne har gjort, at de traditionelle økonomiske indikatorer er noget tid om at fange den fulde effekt af corona. Derfor skal man også være varsom med at tolke for meget på enkelte observationer, når nøgletallene bliver offentliggjort. Sidste uge bød på en række indikatorer fra USA, og et par af dem var ganske bemærkelsesværdige. Detailsalget var den største skuffelse – det viste et fald på 16,4% imod 12% forventet. Det er i sig selv ikke overraskende, at folk ikke handler i butikkerne, når meget af økonomien er lukket ned, men størrelsen på faldet er ganske markant. Man skal dog ikke hænge sig for meget i de forventninger, som analytikerne kommer med, da krisens historiske karakter gør, at niveauet bliver præget af høj grad af usikkerhed. På den anden side af krisen skal detailhandlen dog helst gerne hurtigt nå tilbage til tidligere tiders niveau.

Torsdag bød på den seneste uges nye tal i arbejdsløshedskøen, og der fortsætter med at være ganske mange. Ugen der sluttede den 10. maj, bød på knap 3 mio. nye arbejdsløse, og det var en spids mere end forventet, men det vigtige er, at tallet fortsætter med at aftage. Hvis man sammenligner de tal vi har set over de seneste 8 uger med, hvordan arbejdsløsheden udviklede sig under og efter orkanen Katrina, så ligner de to nogenlunde hinanden. Katrina var, ligesom Corona, et voldsomt og meget hurtigt stop af økonomisk aktivitet. Isoleret i Louisiana ser vi lidt flere arbejdsløse, men ellers det samme mønster med en hurtig top, og derefter gradvis bedring uge for uge. Efter Katrina tog det cirka 12 uger inden antallet af nye arbejdsløse var normaliseret og knap 16 uger inden arbejdsløsheden generelt var tilbage på niveauet fra før krisen. Det er formentlig lidt for optimistisk i forhold til den nuværende situation, men giver dog noget håb om mere normale tilstande på arbejdsmarkedet indenfor en overskuelig horisont. Det springende punkt for amerikansk økonomi bliver, hvor effektive de vedtagne hjælpepakker er i at holde liv i de amerikanske forbruger. Langt hovedparten af dem som har mistet deres job over de seneste par måneder, betragter det stadig som midlertidigt. De har derfor forventninger om, at de hurtigt vil komme tilbage i job på den anden side af corona. Hjælpen fra de amerikanske politikere er da også ganske markant. Med forhøjet understøttelse og forlænget periode hvori man kan modtage denne, er der historisk lempelige forhold for arbejdsløse i USA. Der kan vel være, at der bliver brug for yderligere hjælp til amerikanerne, og der bliver da også i øjeblikket forhandlet om en pakke på DKK 3.000 mia. yderligere i kongressen. Indtil videre ser det dog ud til at hjælpen, kan holde hånden under de amerikanske forbruger i en tid.

Forbruget bliver altafgørende for hvilket tempo, økonomierne kommer ud på den anden side af corona med. Imens detailsalget som beskrevet ovenfor maler et dystert billede, så bliver de forskellige forbrugertillidsindikatorer vigtige i den kommende tid, fordi de giver en indikation af, hvordan forbruget kan blive i den kommende tid. De politiske hjælpepakker har til formål at holde hånden under forbrugeren snarere end at holde dem i job på kort sigt, og det er årsagen til at, vi holder øje med hvor høj grad krisen påvirker forbrugeren. De to primære forbrugertillidsindikatorer bliver publiceret månedligt af hhv. Conference Board og University of Michigan. Michigan indikatoren er baseret på en mindre stikprøve (cirka 500 husholdninger), men bliver foretaget på et mere detaljeret plan. Helt som forventet er begge indikatorer faldet ganske markant, men der er dog spæde tegn på, at vi har set bunden for faldet i forbrugeroptimisme. Således var der en marginal forbedring i Michigan, som blev offentliggjort i den forgangne uge. Det kan virke lidt paradoksalt, da USA for mange staters vedkommende stadig befinder sig i nedlukningstilstand. Årsagen skal dog formentlig findes i de flaskehalse, der har været i behandlingen af understøttelse. Dem ser myndighederne nu ud til at have fået nogenlunde bugt med, hvorfor forbrugeren over en bred kam har lidt mere sikkerhed om deres fremtid. Hvis Conference Board viser samme tendens, når det bliver offentliggjort i næste uge, så er det gode nyheder på den korte bane. Det betyder ikke, at politikerne slipper for at komme med yderligere hjælp, men det kan være tegn på, at hjælpen på kort sigt har været doseret rigtigt.

Derfor er vi allokeret neutralt imellem aktier og obligationer – vi mener, at de massive hjælpepakker i historisk grad støtter økonomisk vækst, men anerkender samtidig den risiko, der er ved enten nye udbrud af sygdommen og/eller en mere organisk afdæmpning på den anden side, hvis aktivitet og jobskabelse ikke genskabes i tilpas hurtigt grad. Neutral allokering betyder, at vi tror på fremgang og gør os i stand til at reagere på ændringer i outlook. 

 

Carnegie Indsigt er en markedsopdatering fra Carnegie Wealth Management, hvor du kan læse om markedsudviklingen, og de faktorer som har betydning for investeringsstrategien.

Nyhed: Vores nordiske aktiestrategi er blevet lanceret i en børsnoteret investeringsforening, hvor det er muligt at investere i Carnegies unikke tilgang til nordiske aktier. Du kan læse mere på foreningens hjemmeside carnegie-invest.dk 

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. All rights reserved.