Samarbejdspartnere

Carnegie samarbejder med en række investeringsforeninger, der tilsammen tilbyder et bredt spektrum af aktie-, obligations- og pengemarkedsafdelinger.

I nogle tilfælde modtager Carnegie beholdningsprovision ved formidling af investeringsforeningsbeviser.

Provisionerne er angivet i procent og fremgår af nedenstående tabel.

Samarbejdspartnere Beholdningsprovision
C WorldWide 0,80
Danske Invest 0,18 - 0,50
JP Morgan 0,38 - 0,75
Maj Invest 0,75
T. Rowe Price 0,50-1,00


Carnegie modtager ikke tegningsprovision.

Beholdningsprovision beregnes som en procentsats af beholdningens kursværdi. Hvor satserne er angivet som et interval, gælder forskellige satser for de enkelte afdelinger af den pågældende investeringsforening.

Carnegie kan modtage naturalieydelser af mindre værdi fra samarbejdspartnere i form af informationsmateriale, undervisning og rimelig forplejning i forbindelse hermed.

Øvrige samarbejdspartnere
For kunder, som henvises af Dansk Finansvejledning modtager Dansk Finansvejledning en formidlingsprovision på 25 procent.

Vil du vide mere om Carnegies samarbejdspartnere, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2019. All rights reserved.