Afgørelse om short-selling

Finanstilsynet besluttede den 22. november 2017 at politianmelde Carnegie Investment Bank for manglende afdækning af salg af aktier under short-selling forordningen og manglende rapportering af korte nettopositioner i Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Carnegie Investment Bank har i forbindelse med sagen den 12. juli 2018 vedtaget et bødeforlæg på DKK 350.000 for overtrædelse af short-selling forordningen artikel 5, 6 og 12. Finanstilsynets har på deres hjemmeside offentliggjort bødevedtagelsen.

Carnegie Investment Bank har samarbejdet fuldt ud med de relevante myndigheder og løbende besvaret spørgsmål fra myndighederne om sagen. Overholdelse af reglerne for ageren på værdipapirmarkedet, herunder også reglerne i short-selling forordningen, er af stor betydning for Carnegie Investment Bank. På baggrund af hændelsesforløbet har Carnegie Investment Bank iværksat initiativer og gennemgået eksisterende retningslinjer på området for at sikre, at lignende situationer ikke opstår i fremtiden.  

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2019. All rights reserved.