Värdepappershandel

Carnegie Securities vänder sig till institutionella kunder och erbjuder tjänster inom analys, mäkleri, sales trading, aktiemarknadsrelaterade transaktioner och equity finance.

Carnegies affärsfilosofi är i grunden enkel. Det handlar om att på basis av kunskap och marknadsposition hjälpa våra kunder att göra lönsamma affärer. Carnegies erbjudande omfattar hela kedjan av finansmarknadstjänster – från analys till exekvering. Carnegie värderar bolag, medverkar till att föra samman köpare och säljare och tar ansvar för att transaktioner genomförs. 

Erbjudandet innefattar aktie- och derivatmäkleri, handel med räntebärande instrument, aktieanalys, börsintroduktioner och aktiemarknadstransaktioner (ECM), och equity finance. Carnegie erbjuder den nordiska marknadens mest omfattande analysverksamhet i kombination med en placeringsförmåga som är större än någon annan enskild aktörs. 
Carnegie Securities har relationer med över 500 kunder, varav cirka 200 i Norden och mer än 300 i övriga världen. Hälften av dessa återfinns i Nordamerika. Trenden, som fortsatt 2007, är att andelen icke-nordiska kunder ökar. Detta reflekterar det intresse som institutionella investerare världen över visat den nordiska marknaden, som är attraktiv ur såväl ett tillväxt- som avkastningsperspektiv. 

Carnegies cirka 55 analytiker följer mer än 300 företag i Norden, vilka sammantaget svarar för över 95 procent av marknadsvärdet på de nordiska börserna. Att Carnegie rankas som det ledande analyshuset i Norden är ett kvitto på våra analytikers förmåga att tolka och sammanställa information om företag, marknader och omvärldsfaktorer, samt på förmågan att ge våra kunder mervärde.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.