Mergers & Acquisitions

Carnegie är den ledande investmentbanken i Norden, med ett team av erfarna medarbetare med en omfattande och djup kunskap inom M&A-transaktioner.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive rådgivning vid bland annat förvärv, avyttringar, utköp, sammanslagningar och rekapitaliseringar. Vi har ett unikt nätverk inom nordiskt näringsliv som omfattar bland annat stora företag, entreprenörer, statliga myndigheter och private equity-bolag.

Vår djupa branschkunskap i kombination med ett omfattande nordiskt nätverk och lokal närvaro gör oss till en ovärderlig partner för privatförhandlade transaktioner.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.