Carnegie stärker greppet inom nordisk företagsrådgivning!

- Högst kundförtroende för fjärde året i rad!

För fjärde året i följd toppar Carnegie rankingen bland rådgivare av nordiska företagstransaktioner, enligt Kantar Sifo Prosperas kundundersökning för 2019.

Nordiska företag som har anlitat rådgivningstjänster i samband med kapitalmarknadstransaktioner, samgåenden, förvärv eller avyttringar har återigen uttryckt högst förtroende för Carnegie bland marknadens aktörer, enligt Kantar Sifo Prosperas kundundersökning för 2019. 

Det är fjärde året i följd som investmentbanken försvarar den totala topplaceringen bland finansiella rådgivare, överst på rankingen inom aktiemarknadstransaktioner (”ECM”) och med en ledande ställning inom samgåenden och förvärv (”M&A”). 

– Ett gynnsamt affärsklimat har stimulerat transaktionsmarknaden i hela Norden under 2019. För Carnegies del har det gett oss ännu större erfarenhet. Vi har varit delaktiga i ett stort antal aktiemarknadstransaktioner fördelade på våra nordiska verksamheter och upplever en stark tillväxt inom samgåenden och förvärv, säger Ulf Vucetic, chef för Investment Banking.

Resultatet av marknadsundersökningen uppvisar samma starka kundförtroende på den svenska marknaden. Här värderas Carnegie högst såväl totalt som inom aktiemarknadstransaktioner (”ECM”) och samgåenden och förvärv (”M&A”). 

 – Den svenska marknaden för företagstransaktioner har varit väldigt aktiv under året och vi har fått kundernas förtroende att vara delaktiga i många av dem. Kundundersökningen visar att vi har förvaltat det förtroendet väl, säger Tony Elofsson, chef för Investment Banking Sverige.

Kantar Sifo Prosperas kundundersökning genomförs årligen och omfattar bedömningskriterier som marknadsposition, kapacitet, förståelse för företag och marknader samt genomförande och kompetens. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.