Debt Capital Markets

Vi har ett erfaret team inom skuldfinansiering och ett seniort säljteam med lång och gedigen erfarenhet av marknaden för obligationer och preferensaktier.

Företagsobligationsmarknaden i Sverige har haft en dramatisk tillväxt under de senaste åren. Fler och fler företag söker idag kapitalanskaffningar på detta sätt. En orsak till detta har varit de traditionella bankernas åtstramning av krediter och ökning av räntemarginaler för att uppfylla Basel III-reglerna.

Obligationer, som ett alternativ till banklån, ger företagen större flexibilitet än de villkor som traditionella banklån kan erbjuda, vilket i sin tur ger investerare en möjlighet att minska risken för sina investeringar och uppnå god och stabil avkastning över tid.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.