Om Carnegie Commissioned Research

Carnegie Commissioned Research syftar till att öka synligheten och kunskapen kring små och medelstora noterade bolag. Aktieanalys är ett verktyg för att analysera både operativa såväl som finansiella mått, samt förtydliga investeringscaset. Ökad transparens gynnar såväl omsättningen i aktien som investerarnas förtroende för bolaget. Uppdragsanalys innebär att det analyserade företaget kompenserar Carnegie för arbetet. Analysen innehåller varken en rekommendation eller en riktkurs, utan är en bedömning av bolagets potential och risker utifrån samma arbetssätt som traditionell aktieanalys. Analysen distribueras till våra institutionella kunder globalt och kommer även att göras tillgänglig för allmänheten via tredjepartsdistribution samt här på vår webbsida.
Läs mer

Representerar du ett företag som är intresserad av uppdragsanalys? Vänligen kontakta oss på cr@carnegie.se