Kategori

Transaktion

"Carnegie har en bra IPO-pipeline"
Transaktion

"Carnegie har en bra IPO-pipeline"

Ett tiotal Carnegie-rådgivna noteringar 2020 räknar bankens aktiechef David Karlsson med. Placeringstillfällena i onoterade bolag...