Möt den nya världen.

Strukturerade investeringar

Strukturerade investeringar är ett samlingsnamn för en mängd olika sammansatta finansiella värdepapper. Placera med kort eller lång löptid? Kina Brasilien eller kanske råvaror? Kapitalskyddad eller icke kapitalskyddad?  Med strukturerade investeringar väljer du själv hur du vill placera ditt kapital, och du kan dessutom styra hur mycket risk du vill ta i dagens svårbedömda marknad. Att investera i strukturerade investeringar är vidare ett bra sätt att överhuvudtaget komma åt tillgångsslag eller marknader som annars är svårtillgängliga för den privata investeraren. Läs mer om Carnegies strukturerade investeringar här.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.