Teckning i aktuell emission

Anmälan kan ske på följande sätt 

  • Carnegies strukturerade investeringar förmedlas via våra samarbetspartners. Kontakta affärssupporten så förmedlar vi kontakt eller prata med din rådgivare där du är kund.
  • Du som har befintlig depå hos Carnegie, kontakta din rådgivare eller affärssupporten.
  • Du som är ny kund kan teckna direkt här. Om du vill öppna depå hos Carnegie, kontakta affärssupporten för att få depåhandlingar. 

Fylla i teckningsanmälan

För att teckna i Carnegies emission krävs att du som kund fyller i en teckningsanmälan. Teckningsanmälan erhålls av din rådgivare alternativt laddas ned vid respektive placering. 

Undertecknad, fullständig och korrekt teckningsanmälan ska vara Carnegie tillhanda senast sista teckningsdag, vilken står angivet på teckningsanmälan.

Bifoga vidimerad kopia av ID-handling  (för fysiska personer), alternativt vidimerad kopia av ID-handling för firmatecknare samt aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket (för juridiska personer).

Skicka in teckningsanmälan

Skicka med post:

Carnegie Investment Bank AB (publ)

Strukturerade Investeringar

103 38 Stockholm

E-posta scannat dokument:

teckningsanmalan@carnegie.se 

Betala

Betalning kan ske på tre olika sätt:

a)        Enligt betalningsinstruktion på avräkningsnota

b)        Till Carnegies konto 5565-1029 478 i SEB

c)        Till Carnegies konto 6102-151 992 312 i Handelsbanken

Ange personnummer (för fysiska personer) eller organisationsnummer (för juridiska personer) som referens vid betalningen. Totalt tecknat belopp måste vara Carnegie tillhanda på likviddagen. Teckningsanmälan är bindande och den som har undertecknat teckningsanmälan är därmed betalningsskyldig för tecknad placering.


Har du frågor kring din teckningsanmälan eller hur du ska gå tillväga vid betalning, kontakta affärssupporten.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.