Andrahandsmarknaden

Handel med redan emitterade instrument sker dagligen via börsen (Nasdaq OMX Stockholm). Carnegie ställer under normala marknadsförhållanden, köpkurser och, om så är möjligt, säljkurser.

Kurserna kan följas via börsen eller via Carnegies kurslistor.

Kurserna på hemsidan uppdateras löpande och visas med 15 minuters fördröjning.

Rådande marknadskurs påverkas inte bara av utveckling i underliggande tillgång, utan även av faktorer såsom räntor, volatilitet och kreditspreadar. Marknadsvärdet under löptiden kan vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet.

Är du depåkund hos Carnegie och vill köpa eller sälja strukturerade produkter i andrahandsmarknaden utgår normalt courtage, för närvarande 0,5 procent av marknadsvärdet. Har du valt att förvara produkterna externt, kontakta din rådgivare eller ditt depåinstitut för aktuell prissättning.

 

Handel i andrahandsmarknaden sker enklast på följande sätt: 

  • Om du är kund hos Carnegie och vill sälja en strukturerad produkt före förfallodagen kontakta din rådgivare eller affärssupporten.
  • Om du har valt att förvara produkterna externt, kontakta din rådgivare eller ditt depåinstitut direkt. 
  • Ovanstående ordning gäller även om du önskar köpa strukturerade produkter under löptiden. 

Normal volym i Carnegies köp-/säljkurser uppgår till nominellt 100 000 kr (eller 10 st certifikat). För större volymer, vänligen kontakta affärssupporten.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.