Om strukturerade investeringar

Strukturerade investeringar, även kallat strukturerade placeringsprodukter, är ett samlingsnamn för en mängd olika sammansatta finansiella värdepapper. Exempel på de olika typerna är aktieindexobligation, autocall, indexbevis, kreditcertifikat och warrant/hävstångscertifikat. De olika värdepapperstyperna har olika risknivåer, vilket gör att de erbjuder stora möjligheter att styra och därmed begränsa risken i portföljen. Av det skälet bör strukturerade investeringar vara en naturlig del av varje väldiversifierad portfölj, kanske främst när det gäller att ta del av exotiska, svårtillgängliga marknader där möjligheterna att investera direkt via aktier eller fonder är begränsade. 

Strukturerade investeringar delas oftast in i två kategorier: Kapitalskyddade investeringar samt Icke kapitalskyddade investeringar. Dessa skiljer sig markant åt avseende risknivå och avkastningsprofil. Kapitalskyddade investeringar kan jämföras med att köpa en obligation och en option, medan en placering utan kapitalskydd som exempelvis ett indexcertifikat är att likna vid en ren aktieplacering, det vill säga hela det investerade beloppet kan gå förlorat. 

Carnegie har arrangerat strukturerade investeringar sedan 1994 och är sedan många år en ledande aktör för såväl institutionella som privata investerare. Carnegies strukturerade investeringar tar sin utgångspunkt i Carnegies topprankade analysavdelnings aktuella bedömningar, i kombination med en djup kännedom om marknadsförhållanden och kundbehov. Oavsett om investeraren vill göra affärer med flera olika arrangörer av strukturerade investeringar, handla med aktier och fonder eller agera inom ramen för en kapitalförsäkring, erbjuder Carnegie en förvaringslösning som innebär att investeraren kan samla hela sitt värdepappersinnehav på ett och samma ställe.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.