BRIC Autocall Plus/Minus 33 Defensiv

  • Köp 118,95 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 110,00 %
  • Utveckling underliggande -14,88 %
  • Utbetalda kuponger 0,00 %
BRIC Autocall Plus/Minus 33 Defensiv
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

BRIC Autocall Plus/Minus 33 Defensiv

BRIC Autocall Plus/Minus 33 Defensiv erbjuder exponering mot tillväxtmarknaderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, med möjlighet till avkastning vid positiv, oförändrad eller viss negativ marknadsutveckling. Certifikatet har årliga observationer samt ackumulerade kuponger.

Certifikatet är baserat på nivån för den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Följande villkor gäller vid ett observationsdatum: 

  • Om nivån uppgår eller överstiger 100 procent av startkurs: Instrumentet förfaller i förtid. Investeraren erhåller kupong samt 100 procent av investeringsbeloppet plus eventuellt ej utbetalda kuponger från tidigare exponeringsår. 
  • Om nivån understiger 100 procent, men uppgår till eller överstiger 70 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar kupong samt ej utbetalda kuponger från tidigare exponeringsår. Certifikatet löper vidare till nästa observation. 
  • Om nivån understiger 70 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet löper vidare till nästa år. 
  • Om nivån understiger 50 procent av startkurs på den sista observationen: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet förfaller. Värdepappret kan likställas med en direktinvestering i den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Hela investeringsbeloppet kan således gå förlorat.

Kuponger

ObservationUtbetalningFörtida förfallKupong
2015-02-062015-02-27NejNej
2016-02-062016-02-29NejNej
2017-02-062017-02-27  

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Kupong10,00 %
ISINCH0225569034
Teckningskurs100 %
Startdatum2014-02-06
Slutdatum2019-02-06
Återbetalningsdag2019-02-27
Riskbarriär (kursfallsskydd)50 %
Kupongbarriär70 %
Förfallobarriär100 %
BörskodAC33DEBRIC9BCS
EmittentCREDIT SUISSE
Emittentens ratingA

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
Brasilien100,00 %40,36035,940-10,95 %
Indien100,00 %16,40020,98027,93 %
Kina100,00 %9 537,7109 787,3402,62 %
Ryssland100,00 %1 570,2401 336,620-14,88 %
Korgutveckling0,00 %0,0000,0001,18 %

Viktning av underliggande tillgångar

Visa historik

MätpunktBrasilienIndienKinaRyssland
2014-02-06100 %100 %100 %100 %
2015-02-06100 %100 %100 %100 %
2016-02-06100 %100 %100 %100 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.